Gå til sygdomsliste

Lovgivning i andre lande

Mange lande har en omfattende tobakspolitik, som indebærer høj pris på tobak, standardiserede tobakspakker og at tobak ikke står synligt fremme på salgsstederne. Se eksempler fra udvalgte lande her.

I en række lande har man indført mange forskellige tobaksforebyggende tiltag, for at:

  • gøre det sværere for børn og unge at begynde at ryge
  • støtte op om rygestop og hjælp til at blive røgfri
  • sikre effektiv beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg 

Her er eksempler fra udvalgte lande, som er foran Danmark i forhold til tobaksforebyggelse:

Lovgivning i andre lande

AUSTRALIEN


Udstillingsforbud:
Ja, siden 2012. Alle tobaksprodukter inkl. e-cigaretter skal opbevares ude af syne.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2012 og gældende for alle tobaksprodukter. Der er også regler for selve cigaretternes udseende. Cigaretter skal være hvide, og der må ikke være påtrykt logo, anden reklametekst eller farver.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (Marlboro eller andet premium brand): Ca. 116 DKK (2018). Prisen på tobak hæves igen i september 2020.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja. I nogle delstater gælder forbuddet, hvis børnene er under 18 år - i andre hvis de er under 16 år.

Udendørs rygeforbud: Ja, men omfanget varierer fra delstat til delstat. I Queensland er der f.eks. rygeforbud på legepladser, udendørs serveringssteder, stadion og strande, nær indgange til offentlige bygninger, overdækkede gågader og ved offentlige ventesteder.


Lovgivning i andre lande

DANMARK

Udstillingsforbud: Ja, siden april 2021. 

Standardiserede tobakspakker: Ja, standardiserede tobakspakker indfases fra juli 2021, og frem til april 2022, hvorefter alle pakker skal være standardiserede. Den standardiserede indpakning gælder cigaretter, tyggetobak, vandpibetobak, opvarmet tobak og e-cigaretter. Selve cigaretten må stadig være med logo og andre markedsføringselementer.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 55 DKK (2020). Prisen stiger til 60 DKK i 2022.

Mål om at udfase tobak: Regeringen har en målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030. Desuden har Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse taget initiativ til partnerskabet 'Røgfri Fremtid' med målet om, at ingen børn og unge og maks. fem pct. af voksne ryger i 2030.

Røgfri skoletid: Røgfri skoletid indføres på alle grundskoler fra januar 2021 og på alle ungdomsuddannelser fra august 2021.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, delvis. Rygekabiner og rygerum er fortsat tilladt.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, delvis. Traditionelle værtshuse under 40m2 kan tillade rygning. Denne undtagelse gælder ikke vinbarer, kaffebarer, cocktailbarer, vandpibe-cafeer og lignende, idet de ikke betragtes som 'traditionelle'.

Udendørs rygeforbud: Ja, på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. Der er også lokalt indført udendørs rygeforbud på togperroner, hospitaler, zoologiske haver og i forlystelsesparker.


Lovgivning i andre lande

FINLAND

Udstillingsforbud: Ja, siden 2012. Alle tobaksprodukter samt e-cigaretter skal opbevares ude af syne i skuffer, bag låger eller lignende. 

Standardiserede tobakspakker: Nej.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 50 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: Ja, Finland har som det første land i verden skrevet udfasning af tobak ind i deres tobakslov. Målet er, at højst 5 pct. af befolkningen dagligt anvender tobak eller nikotinprodukter i 2030.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, delvis. Det er tilladt at etablere rygerum.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, delvis. Det er tilladt at etablere rygerum.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 15 år i bil. Trådte i kraft i august 2016.

Udendørs rygeforbud: Ja, der må ikke ryges udendørs på matriklen i børnehaver, grundskoler, gymnasier mm. Der er også udendørs rygeforbud på tribuner ved offentlige arrangementer.

Rygeforbud i boligforeninger: Fra 2017 kan boligforeninger forbyde rygning på udendørs fællesområder såsom fællesaltaner, legepladser og indgange til bygningen. Derudover kan boligforeninger ansøge kommunen om at forbyde rygning på de øvrige altaner. Boligforeninger kan også ansøge kommunen om at forbyde rygning indendørs i lejligheder, hvis tobaksrøgen spreder sig fra lejlighed til lejlighed.


Frankrig

FRANKRIG

Udstillingsforbud: Nej

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017, gældende for cigaretter og rulletobak. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og der må ikke være påtrykt logo eller anden reklametekst eller farver. 

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 58 DKK (2019). Frankrig foretager løbende prisstigninger, og flere cigaretmærker koster allerede ca. 75 DKK for en pakke (2020).

Mål for udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om en røgfri generation i 2032, hvor højst 5 pct. af befolkningen ryger.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, men det er tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, men det er tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 18 år i bilen. Trådte i kraft i maj 2016.

Udendørs rygeforbud: Det er forbudt at ryge på offentlige legepladser. Derudover har 50 strande selvstændigt indført rygeforbud.


Lovgivning i andre lande

IRLAND

Udstillingsforbud: Ja, siden 2009. Tobakken skal skjules i en lukket beholder, der kun kan tilgås af salgspersonalet. Tobak under disken omfatter alle tobaksprodukter, men også cigaretpapir, filtre og lignende.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017 gældende for alle tobaksprodukter. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og der må ikke være påtrykt logo eller anden reklametekst eller farver.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 85 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om, at der i 2025 er mindre end 5 %, der ryger.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2004. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 18 år i bil. Trådte i kraft i januar 2016.


Lovgivning i andre lande

NEW ZEALAND

Udstillingsforbud: Ja, siden 2012.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2018 og gældende for alle tobaksprodukter. Der er også regler for cigaretternes og cigarers udseende. Cigaretter skal være hvide og der må ikke være påtrykt logo, anden reklametekst eller farver.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (Marlboro eller andet premium brand): Ca. 115 DKK (2018). Prisen hæves med 10% hvert år fra 2010 til 2020.  

Udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om, at der i 2025 er mindre end 5 pct., der ryger dagligt.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2004. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Udendørs rygeforbud: Ja, lokalt. Nogle byer har indført røgfri udendørs lokaliteter såsom legepladser parker og sportsanlæg.    


Lovgivning i andre lande

NORGE

Udstillingsforbud: Ja, siden 2010. Tobak under disken gælder alle tobaksprodukter inkl. rullepapir, filtre og lignende. 

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017 og gældende for cigaretter, rulletobak og snus. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og der må ikke være påtrykt logo eller anden reklametekst eller farver. 

Salg af tobak: Kun personer over 18 år må sælge tobak.

Sponsorering: Al sponsorering fra tobaksindustrien er forbudt.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (Marlboro eller andet premium brand): Ca. 89 DKK (2018)

Mål for udfasning af tobak: Den norske regering har en målsætning om ’En fremtid uden tobak’. Inden 2016 ønsker de at opnå: 1) Børn og unge som er født efter år 2000, skal ikke begynde at ryge eller bruge snus. 2) Andelen af børn og unge (16-24 år), som ryger dagligt, skal være under seks procent.

Røgfri skoletid: Ja, siden 2014.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, og rygerum er ikke tilladt.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Børn har ret til et røgfrit miljø: Ja, siden 2013. (Normativ paragraf)

Udendørs rygeforbud: Ja, delvist. Udendørs indgangspartier til sundhedsinstitutioner og offentlige virksomheder skal være røgfri. Trådte i kraft i 2014.​​


Lovgivning i andre lande

STORBRITANNIEN

Udstillingsforbud: Ja, i store butikker (> 280 m2) siden 2012 i England, Nordirland og Wales. I Skotland siden 2013. I mindre butikker siden 2015. Tobak under disken gælder alle tobaksprodukter og i Skotland også tilbehør til tobak.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017 og gældende for cigaretter og rulletobak. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og der må ikke være påtrykt logo, anden reklametekst eller farver. 

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 65 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: Ja. De lokale regeringer i Storbritannien har alle vedtaget mål for udfasning/begrænsning af tobak.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2007 (siden 2006 i Skotland). Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2007 (2006 i Skotland). Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn (18 år eller yngre): Ja, siden 2015 i England, Wales og siden 2016 i Skotland.


Lovgivning i andre lande

SVERIGE

Udstillingsforbud: Nej.

Standardiserede tobakspakker: Nej.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 42 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: I Sverige bakker mere end 150 organisationer og myndigheder op om, at der politisk skal vedtages en beslutning om at udfase tobak: ”Rökfritt Sverige 2025”.

Rygeforbud på arbejdspladser: Det er tilladt at etablere indendørs rygeområder på arbejdspladser. Mange kommuner er gået videre end loven og har indført røgfri arbejdstid.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Delvist, rygning er tilladt i særskilte rygerum.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Udendørs rygeforbud: Rygning er forbudt udendørs på caféer, restauranter, legepladser, sportspladser, busstoppesteder og togperroner. Det er også forbudt at ryge udendørs i skolegårde, og på udendørs arealerne, der hører til daginstitutioner og fritidshjem. Nogle kommuner har desuden indført rygeforbud på strande f.eks. Karlshamn Kommune og Olofström Kommune.


*Om de angivne priser:

For Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Storbritannien og Sverige er vist den gennemsnitlige pris for en pakke med 20 cigaretter. 
For de lande, hvor dette tal ikke er tilgængeligt, er vist prisen for en pakke Marlboro eller et andet premium mærke med 20 stk. Priserne for de enkelte lande er altså ikke direkte sammenlignelige.


Kilder til pris

Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Storbritannien, Sverige: European Commission: Taxation - Manufactured Tobacco

Australien, New Zealand, Norge: WHO report on the global tobacco epidemic 2019, Table 9.2

Kurs per 1/10/2019 ifølge EU Kommissionen.


Læs mere

Australien
The price of tobacco products in Australia

Tobacco Control key facts and figures

Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging 2016

Danmark

Handleplan mod børn og unges rygning

Danmark skal være røgfrit i 2030

Initiativer på tobaksområdet og prisudvikling siden år 2000

Finland

Tobakslag

New era for tobacco control policy

New, stricter Tobacco Act enters into force August 2016

New Tobacco Law Adopted with Intent of Eliminating Tobacco Use

Finnish tobacco control policy and legislation

Frankrig

Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux


Island

Tobacco Control Act 2002 


Irland

Tobacco Free Ireland Action Plan, 2015

Standardised Packaging of Tobacco to be signed into law, to come into force in September


New Zealand

Smokefree 2025

Tobacco standardised packaging

Plain packaging

Guidelines for Implementing the Prohibition on the Display of Tobacco Products


Norge

Endringer i tobakksskadeloven og gjennomføring av standardiserte tobakkspakninger

Lov om vern mot tobaksskader

Tobak, røyk og snus

Towards a tobacco-free generation

Spanien

Smokefree status of outdoor places

Storbritannien

Department of Health: Smoking in private vehicles carrying children

Guidance: tobacco standard packs

Smoke-free generation: tobacco control plan for England

Creating a tobacco-free generation, Scotland

Storbritannien: Tobacco Control delivery plan for Wales 2017-2020.

Ten-year tobacco control strategy for Northern Ireland


Sverige

Riksdagen. Ny lag om tobak och liknande produkter. 2018.

Frågor och svar om nya lagen om tobak

Rökfri arbetstid i 201 kommuner


Hele verden

Tobakslovgivning i andre lande (Tobacco free kids)

Europa

Tobacco Control Scale

Best practices on implementation of the tobacco advertising and display ban at point of sale (Article 13 of the WHO FCTC)

Tobacco plain packaging - Global status update

 

Neutrale cigaretpakker

Læs mere om, hvordan neutrale pakker gør cigaretter og andre tobaksprodukter mindre attraktive, især for børn og unge. 

Neutrale pakker


Tobak under disken

Tobak under disken kan både mindske risikoen for, at børn og unge prøver at ryge, støtte op om rygestop og begrænse impulskøb af cigaretter.

Tobak under disken


Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje