Gå til sygdomsliste

Rygepolitik i andre lande

Mange lande har en ambitiøs tobakspolitik, som indebærer høj pris på tobak, neutrale cigaretpakker og at tobak er skjult under disken. Se eksempler fra udvalgte lande her.

I en række lande har man indført mange forskellige tobaksforebyggende tiltag, for at:

  • gøre det sværere for børn og unge at begynde at ryge
  • støtte op om rygestop og hjælp til at blive røgfri
  • sikre effektiv beskyttelse mod udsættelse for passiv rygning 

Her er eksempler fra udvalgte lande, som er  langt foran Danmark i forhold til tobaksforebyggelse:

Lovgivning i andre lande

AUSTRALIEN

Tobak under disken: Ja, siden 2012.

Neutrale cigaretpakker: Ja, siden 2012.

*Pris for en pakke med 20 Marlboro cigaretter: Ca. 139 DKK (2019).

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja. I nogle delstater gælder forbuddet, hvis børnene er under 18 år - i andre hvis de er under 16 år.

Udendørs rygeforbud: Ja, men omfanget varierer fra delstat til delstat. I Queensland er der f.eks. rygeforbud på legepladser, udendørs serveringssteder, stadion og strande, nær indgange til offentlige bygninger, overdækkede gågader og ved offentlige ventesteder.


Lovgivning i andre lande

DANMARK

Tobak under disken: Der findes ikke national lovgivning, men en lang række butikskæder besluttede i 2018, at de ville skjule tobakken bag forhæng eller lignende.

Neutrale cigaretpakker: Nej

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 40 kr. (2019)

Mål om at udfase tobak: Regeringen har en målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030. Desuden har Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse taget initiativ til partnerskabet 'Røgfri Fremtid' med målet om, at ingen børn og unge og maks. fem pct. af voksne ryger i 2030.

Røgfri skoletid: Nej, men nogle skoler/kommuner har selv besluttet at indføre røgfri skoletid.

Rygeforbud i biler med børn: Nej

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, delvis. Rygekabiner og rygerum er fortsat tilladt.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, delvis. Værtshuse under 40m2 kan tillade rygning.

Udendørs rygeforbud: Ja, på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler og institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser. Der er også lokalt indført udendørs rygeforbud på togperroner, hospitaler, zoologiske haver og i forlystelsesparker.


Lovgivning i andre lande

FINLAND

Tobak under disken: Ja, siden 2012.

Neutrale cigaretpakker: Nej.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 50 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: Ja, Finland har som det første land i verden skrevet udfasning af tobak ind i deres tobakslov. Målet er, at højst 5 pct. af befolkningen dagligt anvender tobak eller nikotinprodukter i 2030.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, delvis. Det er tilladt at etablere rygerum.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, delvis. Det er tilladt at etablere rygerum.

Rygeforbud i biler med børn:Ja, hvis der er børn under 15 år i bil. Trådte i kraft i august 2016.

Udendørs rygeforbud: Ja, der må ikke ryges udendørs på matriklen i børnehaver, grundskoler, gymnasier mm. Der også udendørs rygeforbud på tribuner ved offentlige arrangementer.

Rygeforbud i boligforeninger: Fra 2017 kan boligforeninger forbyde rygning på udendørs fællesområder såsom fællesaltaner, legepladser og indgange til bygningen. Derudover kan boligforeninger ansøge kommunen om at forbyde rygning på de øvrige altaner. Boligforeninger kan også ansøge kommunen om at forbyde rygning indendørs i lejligheder, hvis tobaksrøgen spreder sig fra lejlighed til lejlighed.


Frankrig

FRANKRIG

Tobak under disken: Nej

Neutrale cigaretpakker: Ja, siden 2017.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 58 DKK (2019). Frankrig foretager løbende prisstigninger, så prisen på en pakke cigaretter når 75 DKK i 2020.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, men det er tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, men det er tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 18 år i bilen. Trådte i kraft i maj 2016.

Udendørs rygeforbud: Det er forbudt at ryge på offentlige legepladser. Derudover har 50 strande selvstændigt indført rygeforbud.


Lovgivning i andre lande

IRLAND

Tobak under disken: Ja, siden 2009.

Neutrale cigaretpakker: Ja, trådte i kraft d. 30. september 2017.

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 85 DKK

Mål for udfasning af tobak: Ja, regering har et mål om, at der i 2025 er mindre end 5 %, der ryger.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2004. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 18 år i bil. Trådte i kraft i januar 2016.


Lovgivning i andre lande

NEW ZEALAND

Tobak under disken: Ja, siden 2012.

Neutrale tobakspakker: Ja, pakkerne blev indfaset fra d. 14. marts 2018, og fra d. 6. juni 2018 er alle pakker standardiserede.

*Pris for en pakke med 20 Marlboro cigaretter: Ca. 122 DKK (2019) 

Udfasning af tobak: Ja, regering har et mål om, at der i 2025 er mindre end 5 pct., der ryger dagligt.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2004. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Udendørs rygeforbud: Ja, lokalt. Nogle byer har indført røgfri udendørs lokaliteter såsom legepladser parker og sportsanlæg.    


Lovgivning i andre lande

NORGE

Tobak under disken: Ja, siden 2010.

Neutrale tobakspakker: Ja, trådte i kraft d. 1. juli 2017. Frem til 1. juli 2018 blev de gamle pakker udfaset - herefter skal alle pakker være neutrale. Både cigaretpakker, rulletobak og snusdåser er omfattet af de nye regler.

Salg af tobak: Kun personer over 18 år må sælge tobak.

Sponsorering: Al sponsorering fra tobaksindustrien er forbudt.

*Pris for en pakke med 20 Marlboro cigaretter: 89 DKK.

Mål for udfasning af tobak: Den norske regering har en målsætning om ’En fremtid uden tobak’. Inden 2016 ønsker de at opnå: 1) Børn og unge som er født efter år 2000, skal ikke begynde at ryge eller bruge snus. 2) Andelen af børn og unge (16-24 år), som ryger dagligt, skal være under seks procent.

Røgfri skoletid: Ja, siden 2014.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, og rygerum er ikke tilladt.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Børn har ret til et røgfrit miljø: Ja, siden 2013. (Normativ paragraf)

Udendørs rygeforbud: Ja, delvist. Udendørs indgangspartier til sundhedsinstitutioner og offentlige virksomheder skal være røgfri. Trådte i kraft i 2014.​​


Lovgivning i andre lande

STORBRITANNIEN

Tobak under disken: Ja, i store butikker (> 280 m2) siden 2012 i England, Nordirland og Wales. I Skotland siden 2013. I mindre butikker siden 2015.

Neutrale cigaretpakker: Ja, trådte i kraft maj 2017.

*Pris for en pakke med 20 Marlboro cigaretter: Ca. 85 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: Ja. De lokale regeringer i Storbritannien har alle vedtaget mål for udfasning/begrænsning af tobak.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2007 (siden 2006 i Skotland). Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2007 (2006 i Skotland). Forbuddet gælder også små værtshuse.

 Rygeforbud i biler med børn (18 år eller yngre): Ja, siden 2015 i England, Wales og siden 2016 i Skotland.


Lovgivning i andre lande

SVERIGE

Tobak under disken: Nej

Neutrale cigaretpakker: Nej

*Pris for en pakke med 20 cigaretter: 43 DKK (2019).

Mål for udfasning af tobak: I Sverige bakker mere end 150 organisationer og myndigheder op om, at der politisk skal vedtages en beslutning om at udfase tobak: ”Rökfritt Sverige 2025”.

Rygeforbud på arbejdspladser: Det er tilladt at etablere indendørs rygeområder på arbejdspladser. Mange kommuner er gået videre end loven og har indført røgfri arbejdstid.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Delvist, rygning er tilladt i særskilte rygerum.

Rygeforbud i biler med børn: Nej

Udendørs rygeforbud: Rygning er forbudt udendørs på caféer, restauranter, legepladser, sportspladser, busstoppesteder og togperroner. Det er også forbudt at ryge udendørs i skolegårde, og på udendørs arealerne, der hører til daginstitutioner og fritidshjem. Nogle kommuner har desuden indført rygeforbud på strande f.eks. Karlshamn Kommune og Olofström Kommune.


*Om de angivne priser:

For Danmark, Finland, Frankrig, Irland og Sverige er vist den gennemsnitlige pris for en pakke med 20 cigaretter. 
For de lande, hvor dette tal ikke er tilgængeligt, er vist prisen for en pakke Marlboro med 20 stk. Priserne for de enkelte lande er altså ikke direkte sammenlignelige.


Kilder til pris

Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Sverige: European Commission: Taxation - Manufactured Tobacco

Australien, New Zealand, Norge, Storbritannien: Marlboro Index


Læs mere

Australien
The price of tobacco products in Australia

Tobacco Control key facts and figures

Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging 2016

Danmark

Danmark skal være røgfrit i 2030

Patienternes kræftplan - Kræftplan IV

Finland

Tobakslag

New era for tobacco control policy

New, stricter Tobacco Act enters into force August 2016

New Tobacco Law Adopted with Intent of Eliminating Tobacco Use

Daily smoking among men and women and essential tobacco policy actions 1960–2014

Frankrig
Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux


Island

Tobacco Control Act 2002 


Irland

Tobacco Free Ireland Action Plan, 2015

Standardised Packaging of Tobacco to be signed into law, to come into force in September


New Zealand

Smokefree 2025

Tobacco standardised packaging

Plain packaging


Norge

Endringer i tobakksskadeloven og gjennomføring av standardiserte tobakkspakninger

Røykeloven

Towards a tobacco-free generation

Tobakksfrie skoler og barnehager

Spanien

Smokefree status of outdoor places

Storbritannien

Department of Health: Smoking in private vehicles carrying children

Guidance: tobacco standard packs

Smoke-free generation: tobacco control plan for England

Creating a tobacco-free generation, Scotland

Storbritannien: Tobacco Control delivery plan for Wales 2017-2020.

Ten-year tobacco control strategy for Northern Ireland


Sverige

Riksdagen. Ny lag om tobak och liknande produkter. 2018.

Frågor och svar om nya lagen om tobak

Rökfri arbetstid i 201 kommuner


Hele verden

Tobakslovgivning i andre lande (Tobacco free kids)

Europa

Tobacco Control Scale

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid

Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid