Gå til sygdomsliste

Lovgivning i andre lande

Mange lande har indført lovgivning, som gør det sværere for børn og unge at begynde at ryge, som støtter op om at stoppe med at ryge og som sikrer effektiv beskyttelse mod tobaksrøg. Se eksempler fra udvalgte lande her.

I en række lande har man indført tiltag, for at:

  • gøre det sværere for børn og unge at begynde at ryge
  • støtte op om rygestop og hjælp til at blive røgfri
  • sikre effektiv beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg 

Her er eksempler fra udvalgte lande, som delvist er foran Danmark på forskellige områder i tobaksforebyggelsen:

Lovgivning i andre lande

AUSTRALIEN

*Pris for en pakke Marlboro med 20 cigaretter: Ca. 190 DKK (marts 2022).

Aldersgrænse: Forbud mod at sælge tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Ja, siden 2012.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2012 og gældende for alle tobaksprodukter. Der er også regler for selve cigaretternes udseende. De skal være hvide, og der må ikke være påtrykt logo, anden reklametekst eller farver.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja. I nogle delstater gælder forbuddet, hvis børnene er under 18 år - i andre hvis de er under 16 år.

Udendørs rygeforbud: Ja, men omfanget varierer fra delstat til delstat. I Queensland er der f.eks. rygeforbud på legepladser, udendørs serveringssteder, stadion og strande, nær indgange til offentlige bygninger, overdækkede gågader og ved offentlige ventesteder.


Lovgivning i andre lande

DANMARK

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnitspris): Ca. 60 DKK. 

Aldersgrænse: Forbud mod at sælge tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Ja, siden april 2021. 

Standardiserede tobakspakker: Ja, fra 1. april 2022 skal alle cigaretter, tyggetobak, vandpibetobak og opvarmet tobak være i standardiseret indpakning. E-cigaretter skal være i standardiseret indpakning fra 1. oktober 2022.

Mål om at udfase tobak: Regeringen har en målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030. Desuden har Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse taget initiativ til partnerskabet 'Røgfri Fremtid' med målet om, at ingen børn og unge og maks. fem pct. af voksne ryger i 2030.

Røgfri skoletid: Ja, på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler siden januar 2021 og på alle ungdomsuddannelser siden august 2021.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, delvis. Rygekabiner og rygerum er fortsat tilladt.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, delvis. Traditionelle værtshuse under 40m2 kan tillade rygning. Denne undtagelse gælder ikke vinbarer, kaffebarer, cocktailbarer, vandpibe-cafeer og lignende, idet de ikke betragtes som 'traditionelle'.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Udendørs rygeforbud: Ja, på daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Der er også lokalt indført udendørs rygeforbud på togperroner, hospitaler, kommunale legepladser, idrætsanlæg og strande.


Lovgivning i andre lande

FINLAND

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnitspris): 64 DKK (2021).

Aldersgrænse: Forbud mod at sælge tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Ja, siden 2012. 

Standardiserede tobakspakker: Nej.

Mål for udfasning af tobak: Ja, Finland har som det første land i verden skrevet udfasning af tobak ind i deres tobakslov. Målet er, at højst 5 pct. af befolkningen dagligt anvender tobak eller nikotinprodukter i 2030.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, delvis. Det er tilladt at etablere rygerum.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, delvis. Det er tilladt at etablere rygerum.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 15 år i bil. Trådte i kraft i august 2016.

Rygeforbud i boligforeninger: Fra 2017 kan boligforeninger forbyde rygning på udendørs fællesområder såsom fællesaltaner, legepladser og indgange til bygningen. Derudover kan boligforeninger ansøge kommunen om at forbyde rygning på de øvrige altaner. Boligforeninger kan også ansøge kommunen om at forbyde rygning indendørs i lejligheder, hvis tobaksrøgen spreder sig fra lejlighed til lejlighed.

Udendørs rygeforbud: Ja, der må ikke ryges udendørs på matriklen i børnehaver, grundskoler, gymnasier mm. Desuden er der rygeforbud på offentlige legepladser og fra maj til september er der også rygeforbud på offentlige badestrande. Ved offentlige arrangementer er der udendørs rygeforbud på tribuner 


Frankrig

FRANKRIG

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnitspris): 72 DKK (2021).

Aldersgrænse: Forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Nej

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017, gældende for cigaretter og rulletobak. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og må ikke være påtrykt logo, reklametekst eller farver. 

Mål for udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om en røgfri generation i 2032, hvor højst 5 pct. af befolkningen ryger.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, men det er tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, men det er tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 18 år i bilen. Trådte i kraft i maj 2016.

Udendørs rygeforbud: Ja, på daginstitutioner og skoler. Det er også forbudt at ryge på offentlige legepladser. Derudover har 50 strande selvstændigt indført rygeforbud.


Lovgivning i andre lande

HOLLAND

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnits pris): Ca. 53 DKK (2021).

Aldersgrænse: Forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Ja, alle tobaksprodukter inkl. e-cigaretter skal opbevares ude af syne.

Standardiserede tobakspakker: Ja, fra januar 2022 gælder det også e-cigaretter og cigarer.

Begrænse salg af tobak: Ja, fra 2022 er cigaretautomater blevet forbudt. I 2023 bliver der forbud mod onlinesalg af tobak, og i 2024 må supermarkeder ikke længere sælge tobak. Der er også et mål om at udfase salg af tobak i kiosker og på tankstationer efter år 2030. Herefter må tobak kun sælges i særlige tobaksbutikker.

Udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om at mindre end 5 pct. af befolkningen ryger i 2040.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, og det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Udendørs rygeforbud: Nej, men lokalt er der taget initiativ til at gøre udvalgte udendørs områder røgfri.


Lovgivning i andre lande

IRLAND

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnitspris): 95 DKK (2021).

Aldersgrænse: Forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Ja, siden 2009.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017 gældende for alle tobaksprodukter. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og der må ikke være påtrykt logo, reklametekst eller farver.

Mål for udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om, at der i 2025 er mindre end 5 %, der ryger.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2004. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis der er børn under 18 år i bil. Trådte i kraft i januar 2016.


Lovgivning i andre lande

NEW ZEALAND

*Pris for en pakke Marlboro med 20 cigaretter: Ca. 147 DKK (2022). 

Aldersgrænse: Forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år. Regeringen foreslog i 2021et livslangt forbud mod salg af tobak til børn og unge, som er 14 år eller yngre.

Udstillingsforbud: Ja, siden 2012.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2018. Der er også regler for cigaretternes udseende. De skal være hvide og må ikke være påtrykt logo, reklametekst eller farver.

Udfasning af tobak: Ja, regeringen har et mål om, at der i 2025 er mindre end 5 pct., der ryger dagligt.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, siden 2004. Det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Ja, hvis børnene er under 18 år.

Udendørs rygeforbud: Ja, på daginstitutioner og skoler. Der findes desuden lokale rygeforbud. Nogle byer har eksempelvis indført røgfri udendørs lokaliteter såsom legepladser, strande, parker og sportsanlæg.


Lovgivning i andre lande

NORGE


*Pris for en pakke Marlboro med 20 cigaretter:
 Ca. 110 DKK (april 2022).

Aldersgrænse: Forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år. Desuden gælder, at kun personer over 18 år må sælge tobak.

Udstillingsforbud: Ja, siden 2010. 

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og må ikke være påtrykt logo, reklametekst eller farver. 

Mål for udfasning af tobak: Ja. Den norske regering har et mål om en tobaksfri ungdomsgeneration. Norge har et mål om mindske befolkningens tobaksforbrug med 30 procent frem mod 2025.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, og rygerum er ikke tilladt.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja, siden 2004. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Udendørs rygeforbud: Ja, på daginstitutioner og skoler  Udendørs indgangspartier til sundhedsinstitutioner og offentlige virksomheder skal også være røgfri.​​


Lovgivning i andre lande

STORBRITANNIEN

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnitspris): Ca. 106 DKK (februar 2022).

Aldersgrænse: Forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Ja, gælder alle tobaksprodukter.

Standardiserede tobakspakker: Ja, siden 2017. Der er også regler for selve cigarettens udseende. Den skal være hvid og må ikke være påtrykt logo, reklametekst eller farver. 

Mål for udfasning af tobak: Ja. De lokale regeringer i Storbritannien har alle vedtaget mål for udfasning/begrænsning af tobak.

Rygeforbud på arbejdspladser: Ja, og det er ikke tilladt at etablere rygerum/rygekabiner.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Ja. Forbuddet gælder også små værtshuse.

Rygeforbud i biler med børn:  Ja, hvis børnene er yngre end 18 år. Trådte i kraft i 2015 i England og Wales; 2016 i Skotland og 2022 i Nord Irland.

Udendørs rygeforbud: Ja, på daginstitutioner, skoler og legepladser. Nogle steder er der også lokalt indført røgfri strande.
 


Lovgivning i andre lande

SVERIGE

*Pris for en pakke med 20 cigaretter (gennemsnitspris): 44 DKK (2021).

Aldersgrænse: Forbud mod at sælge tobak til børn og unge under 18 år.

Udstillingsforbud: Nej.

Standardiserede tobakspakker: Nej.

Mål for udfasning af tobak: I Sverige bakker mere end 200 organisationer og myndigheder op om, at der politisk skal vedtages en beslutning om at udfase tobak: ”Rökfritt Sverige 2025”.

Rygeforbud på arbejdspladser: Det er tilladt at etablere indendørs rygeområder på arbejdspladser. Mange kommuner er gået videre end loven og har indført røgfri arbejdstid.

Rygeforbud på barer og værtshuse: Delvist, rygning er tilladt i særskilte rygerum.

Rygeforbud i biler med børn: Nej.

Udendørs rygeforbud: Ja, på daginstitutioner og skoler. Rygning er også forbudt udendørs på caféer, restauranter, legepladser, sportspladser, busstoppesteder og togperroner. Nogle kommuner har desuden indført rygeforbud på strande f.eks. Karlshamn Kommune og Olofström Kommune.


*Om de angivne priser:

For Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Storbritannien og Sverige er vist den gennemsnitlige pris for en pakke med 20 cigaretter. For de lande, hvor dette tal ikke er tilgængeligt, er vist prisen for en pakke Marlboro med 20 stk. i 2022 (priser fundet via online butikker). Priserne for de enkelte lande er altså ikke direkte sammenlignelige.

Kilder til pris

Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Storbritannien, Sverige: European Commission: Excise Duty Tables. Part III - Manufactured Tobacco 2021

Storbritannien: Office for National Statistics: Average price for 20 cigarettes

Valutaomregner ifølge EU Kommissionen.


Læs mere

Australien

National Tobacco Strategy 2022-2030 (draft)

The price of tobacco products in Australia

Danmark

Handleplan mod børn og unges rygning

Danmark skal være røgfrit i 2030

Initiativer på tobaksområdet og prisudvikling siden år 2000

Finland

Tobakslag

New era for tobacco control policy

New, stricter Tobacco Act enters into force August 2016

New Tobacco Law Adopted with Intent of Eliminating Tobacco Use

Finnish tobacco control policy and legislation

Frankrig

Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux


Holland

Verbod op sigarettenautomaten

Ban on smoking in the workplace


Island

Tobacco Control Act 2002


Irland

Tobacco Free Ireland Action Plan, 2015

Italien

Bibione: The story of a smoke-free beach in Italy


New Zealand

Smokefree 2025

Smokefree 2025 Action Plan


Norge

Regjeringens tobakksstrategi 2019–2021

Lov om vern mot tobaksskader

Storbritannien

Office for National Statistics: Average price - 20 cigarettes

Department of Health: Smoking in private vehicles carrying children

Smoke-free generation: tobacco control plan for England

Creating a tobacco-free generation, Scotland

Tobacco Control Strategy for Wales

Ten-year tobacco control strategy for Northern Ireland


Sverige

Riksdagen. Ny lag om tobak och liknande produkter. 2018.

Frågor och svar om nya lagen om tobak


Hele verden

Tobakslovgivning i andre lande (Tobacco free kids)

Europa

Tobaksindsatser og – prævalenser i England, Frankrig, Holland, Norge og Sverige siden 2010 (Sundhedsstyrelsen)

Tobacco Control Scale

Tobacco plain packaging - Global status update

 

Neutrale cigaretpakker

Læs mere om, hvordan neutrale pakker gør cigaretter og andre tobaksprodukter mindre attraktive, især for børn og unge. 

Neutrale pakker


Tobak under disken

Tobak under disken kan både mindske risikoen for, at børn og unge prøver at ryge, støtte op om rygestop og begrænse impulskøb af cigaretter.

Tobak under disken


Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje