Gå til sygdomsliste

Undersøgelsen 'Kost, kræft og helbred'

Kost, kræft og helbred er en af de største danske befolkningsundersøgelser til dato. Vi arbejder på at undersøge sammenhænge mellem kostvaner, livsstil og udviklingen af kræftsygdomme. Målet er på længere sigt at forbedre vores levevaner og forebygge sygdomme. Lige nu er vi i gang med at lave en ny stor indsamling af data, hvor vi supplerer de informationer, vi har, med data fra de oprindelige deltageres efterkommere.

Kost, kræft og helbred

Vi har med bidrag fra tusindvis af danskere opbygget en stor og unik biobank. 57.053 danskere har deltaget i undersøgelserne, som startede i 1993. Alle deltagerne har afleveret detaljeret information om deres kost og livsstil samt biologisk materiale som prøver fra blod-, fedtvæv, urin og tånegle.

Biobanken i Kræftens Bekæmpelse er en enestående informationskilde til data, som er grundlaget for mange hundrede forskningsprojekter om kræft og helbred. Foto NordForsk / Kim Wendt

600 forskningsprojekter

Befolkningsundersøgelsen og den store biobank har dannet grundlag for mere end 600 forskellige forskningsprojekter. Bl.a. forskning i D-vitamin, fuldkorn, plantefibre og hormonterapi samt alkohol og rygning i relation til kræft og helbred.

Mange projekter er udført af Kræftens Bekæmpelses egne forskere, men biobanken bliver også brugt af en lang række andre forskere i både Danmark og i udlandet. Eksempelvis indgår informationerne fra Kost, kræft og helbred i en af verdens største befolkningsundersøgelse (EPIC), som er baseret på informationer og blodprøver fra mere end 500.000 europæere.

Kost, kræft og helbred indgår også som en vigtig medspiller, når de bedste befolkningsundersøgelser i verden bliver lagt sammen; i samarbejde med de dygtigste forskere fra USA, Asien og Europa giver det os mulighed for at udføre forskningsprojekter indenfor kræft og helbred, som er helt unikke.

 

Kost, kræft og helbred - Næste generationer

Vi er nu - 20 år efter etableringen af Kost, kræft og helbred - ved at gennemføre en skelsættende udbygning af den store data- og biobank. Vi vil indsamle bl.a. blodprøver og oplysninger om kost og livsstil fra de oprindelige deltageres biologiske børn og børnebørn, samt børnebørnenes anden forælder.

Det indsamlede materiale skal bruges til at undersøge årsagerne til endnu flere kræfttilfælde og på den måde forbedre mulighederne for at rådgive den enkelte dansker om forebyggelse af kræft og forbedre prognosen, når man er blevet syg.

 

Undersøgelsen 'Kost, kræft og helbred'

Læs mere om Kost, kræft og helbred - Næste generationer

Projekter:


Fuldkorn og fibre forebygger tarmkræft
Siden 2007 har fuldkorn været et vigtigt forskningsområde. Vi spiser langt mere fuldkorn i Norden end folk i resten af verden. Fuldkorn indeholder en lang række stoffer, som måske kan forebygge kræft; særlig tarmkræft, men måske også kræft i bryst og prostata.

Undersøgelsen 'Kost, kræft og helbred' - Kræftens Bekæmpelse

Forskerne har fokus på fuldkorn og fibre i kosten, som menes at kunne sænke risikoen for f.eks. tarmkræft.

Sammen med forskere i Sverige og Norge har vi undersøgt fuldkorn. Resultatet viste, at danskere, svenskere og nordmænd, som spiste meget fuldkorn, havde lavere risiko for at udvikle tarmkræft sammenlignet med personer, der spiste mindre fuldkorn.

Undersøgelsen viste også, at den beskyttende effekt kun gælder kostfibre fra fuldkorn og ikke fibre fra frugt, grøntsager og kartofler. Baseret på den ny viden har WHO, nu kategoriseret kostfibre fra fuldkorn som fødevare, der beskytter mod kræft.

Nordisk kost forlænger livet

Vi undersøgte også den traditionelle nordiske kost i relation til tarmkræft. Her udvalgtes seks typiske fødevarer: rugbrød, havregryn, fisk, kål, rodfrugter samt æbler og pærer.

Undersøgelserne viste, at de personer, der spiste mest af de seks fødevarer, havde en mindre risiko for både at udvikle tarmkræft og for at dø. De nordiske fødevarer viste sig i øvrigt at være lige så sunde som middelhavskosten, der ofte fremhæves som en specielt sund kost.

Rygning og alkohol spiller en væsentlig rolle for udvikling af visse kræftsygdomme.

Alkohol

Alkohol og brystkræft er også blevet undersøgt. I Danmark drikker kvinder mere alkohol end i andre vestlige lande. Vi undersøgte derfor, om alkohol var årsag til den høje forekomst af brystkræft blandt kvinder efter overgangsalderen i Danmark.

Resultatet viste klart, at jo større alkoholindtag, jo højere forekomst af brystkræft. På baggrund af bl.a. disse resultater, valgte Sundhedsstyrelsen at nedsætte anbefalingerne om alkoholindtag fra 21 til 14 genstande for mænd og fra 14 til syv genstande for kvinder.

Siden har vi undersøgt, hvordan det er gået de kvinder, der fik brystkræft; har deres alkoholindtag nogen betydning for, hvordan de klarer sig efter diagnosen? Her kan vi se, at alkohol både giver brystkræft, men også øger risikoen for tilbagefald efter første operation.

Kvinders hormonterapi (HRT)

Vi har også undersøgt kvinders brug af hormonterapi ved overgangsalderen. Kost, kræft og helbred var blandt de første undersøgelser, der havde gode data omkring brug af hormoner. Vores fund viste en fordobling af brystkræftrisikoen blandt kvinder, der brugte hormoner. Resultatet var med til at sætte fokus på hormoner og ændre adfærden blandt de læger der udskriver hormonerne.

Adgang til data og/eller biologisk materiale

Kontakt venligst forskningskoordinator Louise Hansen på dchdata@cancer.dk, hvis du ønsker information vedr. adgang til data og/eller biologisk materiale fra Kost, Kræft og Helbred (KKH) samt Kost, Kræft og Helbred - Næste Generationer (KKH-NG)