Gå til sygdomsliste

Dine rettigheder som patient

Det kan være en hjælp at vide, hvad du har ret til, hvis du er i behandling for en kræftsygdom. Læs mere om kontaktperson, pakkeforløb, ventetider, transport med mere.

Frit sygehusvalg

Hvis du har behov for behandling på et hospital, kan du frit vælge mellem alle offentlige hospitaler/sygehuse i hele landet.

Læs mere om frit sygehusvalg


Patientvejleder

Hvis du støder ind i problemer, som du ikke umiddelbart kan løse sammen med personalet på hospitalet, kan du henvende dig til patientvejlederen. En patientvejleder kan hjælpe patienter med information, vejledning og rådgivning om deres rettigheder.

Læs mere om patientvejlederen og find en patientvejleder


Patientansvarlig læge

Fra midten af 2017 er man på landets sygehuse begyndt at indføre en ny ordning med en patientansvarlig læge til patienter med kræft. 

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som har det overordnede ansvar for og overblik over dit behandlingsforløb. Den patientansvarlige læge skal blandt andet medvirke til at skabe bedre forløb for sine patienter ved i højere grad at sikre, at de forskellige behandlinger fungerer sammen.

Du kan læse mere om den patientansvarlige læge her:

Patientansvarlig læge og patientvejleder


Pakkeforløb

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb. Forløbet indledes med en række undersøgelser, der kan vise, om du har kræft. Når du starter i et pakkeforløb, er det altså ikke sikkert, at du har kræft. Pakkeforløbene gælder i hele landet.

Læs mere om pakkeforløb for kræft


Ventetider

Det er ikke alle kræftformer, der findes et pakkeforløb for. Uanset om der er tilrettelagt et pakkeforløb for en kræftsygdom eller ej, så gælder reglerne om maksimale ventetider for behandling af kræft fortsat. Læs om regler for maksimale ventetider og klik dig videre til Sundhedsstyrelsens hjemmeside venteinfo.dk.

Læs mere:

Ventetider og behandlingsgaranti


Økonomisk støtte til transport til og fra hospital eller læge

I forbindelse med transport til og fra hospital, speciallæge eller praktiserende læge kan du søge om befordringsgodtgørelse. Læs mere om de gældende regler for befordringsgodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse


Øvrige rettigheder

Som patient på et hospital er det også godt at kende sine rettigheder i forhold til tavshedspligt, klager og erstatning, behandling i udlandet, eksperimentel behandling, muligheden for at bo på patienthotel med mere. Læs mere:

Rettigheder under behandlingen

Du har også nogle rettigheder, som kan være en hjælp til at få hverdag og arbejdsliv til at fungere. Læs mere om hjælp i hjemmet, økonomisk hjælp, arbejde, pension, forsikring, orlov med mere. Læs mere om dine rettigheder som kræftpatient i det hele taget:

Rettigheder

Overskridelse af ventetider

Vi har samlet information og nyheder om ventetider i kræftbehandlingen. Her kan du blive klogere på den aktuelle situation og læse om dine rettigheder som kræftpatient:

Ventetider for kræftpatienter


Læs alt om at møde sundhedsvæsenet

Mød sundhedsvæsenet – forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning