Gå til sygdomsliste

Dine rettigheder som patient

Det kan være en hjælp at vide, hvad du har ret til, hvis du er i behandling for en kræftsygdom. Læs mere om kontaktperson, pakkeforløb, ventetider, transport med mere.

Frit sygehusvalg

Hvis du har behov for behandling på et hospital, kan du frit vælge mellem alle offentlige hospitaler/sygehuse i hele landet.

Læs mere om frit sygehusvalg

Patientvejleder

Hvis du støder ind i problemer, som du ikke umiddelbart kan løse sammen med personalet på hospitalet, kan du henvende dig til patientvejlederen.

Patientvejlederen kan anonymt og uforpligtende tale med dig om dine ønsker og problemer. Sammen med dig kan patientvejlederen forsøge at finde en løsning hurtigst muligt. Patientvejlederen kan også hjælpe dig med dine patientrettigheder. Patientvejlederen har tavshedspligt.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med adresser og telefonnummer på patientvejledere i hele landet:

Sundhedsstyrelsens oversigt over patientvejledere i regionerne

Patientansvarlig læge

Fra midten af 2017 er man på landets sygehuse begyndt at indføre en ny ordning med en patientansvarlig læge til patienter med kræft. Ordningen er indtil videre sat i gang som pilotprojekter på forskellige afdelinger.  

Det er endnu ikke en ordning, man som patient automatisk har krav på. Men målet er, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter skal have en patientansvarlig læge i 2020.

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar for og have overblik over dit forløb på sygehuset. Han eller hun er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale, men koordinerings- og logistikansvarlig for hele dit forløbet, og har således en funktion som bagstopper/tovholder for dit samlede patientforløb.

Den patientansvarlige læge skal desuden medvirke til at skabe bedre forløb for sine patienter ved i højere grad at sikre, at de forskellige behandlinger fungerer sammen.

Du kan læse mere om den patientansvarlige læge her:

www.patientansvarlig.dk/

Kontakt til hospitalet – hvis du lige har fået kræft

Fra 2017 er hospitalerne begyndt at indføre en ordning med patientansvarlige læger til kræftpatienter.

Pakkeforløb

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, skal du henvises til et pakkeforløb. Forløbet indledes med en række undersøgelser, der kan vise, om du har kræft. Når du starter i et pakkeforløb, er det altså ikke sikkert, at du har kræft. Pakkeforløbene gælder i hele landet.

Læs mere om pakkeforløb for kræft

Ventetider

Det er ikke alle kræftformer, der findes et pakkeforløb for. Uanset om der er tilrettelagt et pakkeforløb for en kræftsygdom eller ej, så gælder reglerne om maksimale ventetider for behandling af kræft fortsat. Læs om regler for maksimale ventetider og klik dig videre til Sundhedsstyrelsens hjemmeside venteinfo.dk.

Læs mere:

Ventetider og behandlingsgaranti

Økonomisk støtte til transport til og fra hospital eller læge

I forbindelse med transport til og fra hospital, speciallæge eller praktiserende læge kan du søge om befordringsgodtgørelse. Læs mere om de gældende regler for befordringsgodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse

Øvrige rettigheder

Som patient på et hospital er det også godt at kende sine rettigheder i forhold til tavshedspligt, klager og erstatning, behandling i udlandet, eksperimentel behandling, muligheden for at bo på patienthotel med mere. Læs mere:

Rettigheder under behandlingen

Du har også nogle rettigheder, som kan være en hjælp til at få hverdag og arbejdsliv til at fungere. Læs mere om hjælp i hjemmet, økonomisk hjælp, arbejde, pension, forsikring, orlov med mere. Læs mere om dine rettigheder som kræftpatient i det hele taget:

Rettigheder

Læs alt om at møde sundhedsvæsenet

Mød sundhedsvæsenet – forside

 

Hvad kan jeg selv gøre?

Gode råd, hvis du har kræft

Om kost, fysisk aktivitet, samvær med andre og alternativ behandling.

Hvad kan du selv gøre


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Rettigheder

Økonomisk hjælp og hjælp i hjemmet.

Rettigheder


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter