Gå til sygdomsliste

Sorg og reaktioner på at miste

Når en man elsker dør, kan sorgen være overvældende. De fleste oplever heldigvis, at sorgen med tiden bliver lettere at bære. Mennesker reagerer forskelligt på at miste. Man kan føle savn, tomhed, smerte, vrede og lettelse, og følelserne kan veksle.

At miste en, man elsker, er noget af det mest smertefulde, et menneske kan udsættes for. Uanset om døden er ventet eller kommer pludseligt, vil tabet præge de efterladtes liv.

Kvinde sidder i sofaen med en kop te

Relationen forsvinder ikke med mennesket. Den bærer du med dig indeni. Derfor siger man også, at sorg er hjemløs kærlighed.

Livet er ændret, og sorgen er et livsvilkår

Sorg er et livsvilkår. Som menneske er man ofte ændret, livet er ændret. Det betyder ikke, at du vil være opslugt af sorgens følelser hele tiden. Følelsen af sorg svinger og kan veksle fra det ene øjeblik til det andet. Nogle gange kan du være fortvivlet og opleve livet som meningsløst, andre gange fyldes tankerne mere af, hvordan du skal tackle din fremtid, og hvordan du skal finde mening i det forandrede liv. 

Det er naturligt, at man også indimellem oplever pauser fra sorgen, hvor ens tanker for en stund er optaget af noget helt andet. Lige efter dødsfaldet sker det måske kun meget sjældent. Mange oplever, at de med tiden har flere og længere perioder, hvor sorgen ikke fylder lige så meget.

Sorg kan nogle gange føles stærkere, når man oplever noget, man gerne ville have delt med den døde. Det kan også være musik, lyde og dufte, der minder om den døde. Sorgen kan også komme mange år efter dødsfaldet, når en særlig situation eller oplevelse minder om, at den døde mangler.

Det er svært at bære sorgen. Men sorgen er først og fremmest et udtryk for, hvor stor glæden har været over det liv, man har haft sammen. Og som sådan har glæden været så stor, at det er sorgen værd

Mandlig pårørende

Sorgen bliver lettere at bære

Selv om det kan være svært at tro, når man står midt i en dyb sorg, vil de fleste opleve, at sorgen bliver lettere at bære med tiden.

Selv om sorgens følelser kan dukke op igen resten af livet, vil de ofte være knap så voldsomme og vare i kortere tid. Man kan begynde at finde sine ben i en ny hverdag med nye vilkår, udfordringer og muligheder.

At sorgen letter betyder ikke, at du glemmer det menneske, du har mistet. Der er ingen modsætning mellem at bevare minderne om den afdøde og samtidig se fremad i sit liv. Her kan du læse mere om at have minderne med i dit videre liv:

Om at mindes den døde

Pauser fra sorgen giver ny energi

Sorgens følelser kan fylde meget, men man kan ikke være opslugt af dem hele tiden. Følelsen af sorg kan komme og gå.

Nogle mennesker får dårlig samvittighed over ikke at være i sorgen hele tiden. Men det er en naturlig reaktion og ikke udtryk for, at man har glemt den mistede. Det er vigtigt at give sig selv lov til også at være optaget af andet end sorgen, hvis det er muligt. Det er vigtigt at give sig selv lov til at være glad, også selvom man har mistet det dyrebareste i livet.

Forskellige reaktioner på at miste

Vi er forskellige som mennesker, og vi reagerer forskelligt på at miste. Nogle kan synes, det er svært at forstå, at andre sørger på en anden måde, end man selv gør. Det er vigtigt at huske på, at der ikke er nogen rigtige og forkerte måder at sørge på.

Nogle har brug for at tale om, hvordan de har det, og andre går mere stille med følelserne. Nogle græder meget, andre ikke. Nogle lider af søvnløshed, hukommelsesbesvær eller skyldfølelse. Nogle har det bedst med at begynde hurtigt på hverdagens gøremål, fordi det giver et frirum fra sorgen. Andre kan ikke samle sig om arbejde og andre hverdagsopgaver.

Skriv eller tal om de svære følelser

For nogle er det en god hjælp at skrive sine svære tanker ned om f.eks. savn og magtesløshed. Ofte får man det bedre bagefter, og tankerne fylder mindre i hovedet, når de blevet nedskrevet.

Det kan også hjælpe at fortælle én om tankerne. Især hvis du kan tale med en, der er god til bare at lytte.

Uvirkelighed og stor smerte

Den første tid efter et dødsfald kan være meget smertefuld, og mange bliver overraskede over, hvor voldsomme og ukontrollerbare følelserne er. Mange føler, at livsgrundlaget forsvinder.

Situationen kan føles uvirkelig, og man kan opleve at se det hele udefra som i en drøm. Kun glimtvis erkender man, at det menneske, man har mistet, virkelig er væk.

Nogle er først klar til at mærke sorgen et stykke tid efter dødsfaldet. Det kan f.eks. være på grund af omgivelserne, som kræver ens nærvær, eller det kan være, fordi følelserne er for voldsomme, så man prøver at pakke dem væk.

Måske kan det være en trøst at tænke, at sorgen bliver lettere at bære med tiden.

Døden kan føles som en lettelse efter et langt sygdomsforløb

Hvis sygdomsforløbet har været langt og krævende, kan døden være en lettelse for de pårørende. Det kan være en tung byrde at være pårørende til en alvorligt syg, og det stiller store krav både fysisk og psykisk.

Det er naturligt, at man ved siden af sorgen føler en lettelse, når den byrde løftes fra skuldrene.

Døden kan også føles som en lettelse, fordi man nu har fået en vished for ens kæres sidste tid. Måske har man gået med tanker om, hvor længe der ville gå, og hvordan dødsøjeblikket ville blive. Det kan føles som en lettelse, at disse bekymringer nu er væk.

Man kan også føle lettelse, fordi den syge nu ikke længere har smerter eller er bekymret.

Tomhed og meningsløshed

Når hverdagen begynder, kan man måske føle tomhed og meningsløshed, fordi det menneske, man har mistet, ikke er der mere.

Tomheden kan mærkes som både en indre og en ydre oplevelse. Der er en tom plads ved spisebordet, en tom seng, almindelige rutiner skal gøres alene - en fysisk tomhed i hverdagen.

Det er helt naturligt, at du kan føle dig tom, og at livet kan føles meningsløst. Det er en almindelig sorgreaktion. Nogle mennesker kan i forbindelse med tab udvikle en depression.

Hvis du over tid oplever, at meningsløsheden, manglen på initiativ, nedtryktheden fylder det hele i din hverdag, kan det være en god idé at kontakte din læge, som vil kunne vurdere, om du reagerer normalt, eller om sorgen fylder for meget.

Læs mere:

Depression ved en kræftsygdom

Flere føler vrede, når de har mistet

Det er også almindeligt at føle vrede og frustration, når man har mistet. Det kan for eksempel være vrede rettet mod den, man har mistet, mod behandlingssystemet, mod Gud eller mod en selv. Ofte er der ikke langt fra vrede til gråd og længsel efter den døde.

Sorg er mere end bare følelser

Sorg kan for mange også føles fysisk, som en knugende følelse i maven, fysisk uro, muskelspændinger eller som hovedpine.

Sorg kan også gøre, at man ændrer sig, så man nu lettere bliver berørt både af glædelige og sørgelige begivenheder og tanker. Nogle oplever, at ens lunte bliver kortere, og at man hurtigere end tidligere bliver ked af det, vred eller irriteret. Nogle har svært ved at koncentrere sig i tiden efter dødsfaldet.

Mand går tur ad en snoet sti

Når man har mistet en, man elsker, får man en ny rolle som efterladt. Det tager tid at forholde sig til den ændrede tilværelse, som tomrummet medfører.

Efterladt: En ny rolle som tager tid at vænne sig til

At miste en, man elsker, er på flere måder forbundet med forandring og tab. Udover at man savner den, man har mistet, kan man også savne den del af ens identitet, der handler om f.eks. at være ægtefælle/kæreste, bror eller datter.

Det tager tid at forholde sig til den ændrede rolle eller tilværelse, som tomrummet efter den døde har medført. Nogle vænner sig aldrig rigtig til det, andre genfinder med tiden glæden ved livet i den nye situation.

Omverdenen vil måske også reagere på din ændrede parforholdsstatus eller familiestatus. Nogle oplever f.eks. at blive inviteret mindre ud efter at være blevet enke eller enkemand.

Hvis du har overskud til det, kan du selv invitere dem, du gerne vil se, for at vise dem, at de stadig er vigtige for dig. Du kan evt. sige noget i stil med:

- Hvor er det skønt, at I ville komme, det er så vigtigt for mig at holde fast i jer. Også selv om jeg nu er her alene, så er det dejligt at se jer og blive mindet om det gode, vi har og har haft sammen.

På den måde giver du udtryk for, at de meget gerne må invitere dig i fremtiden. 

Jeg tror, at man forandrer sig efter at have mistet - i hvert fald i en periode. Jeg havde ikke overskud til at være udadvendt og tage initiativer som tidligere. Måske tænker ens omgangskreds, at han er da blevet mærkelig, og der kan sagtens opstå unødige misforståelser, og venskaber kan tabes på den baggrund.

Morten, 48 år, har mistet sin kone til kræft.

Ældre og efterladt

Når man som ældre mister en livsledsager efter et helt liv sammen, kan det føles som, at hele ens livsgrundlag forsvinder.

Når vi hører om et dødsfald, spørger vi ofte til den afdødes alder. Hvor det opleves uretfærdigt og unaturligt, når yngre mennesker dør, ser vi det som naturligt at ældre mennesker dør. Mange forsøger derfor at trøste sig selv og den sørgende med de mange år, den ældre nåede at opleve.

Man kan godt glæde sig over de mange år, man nåede at få sammen, med det er ikke det samme som, at man ikke oplever stor sorg. Din sorg er ikke mindre, fordi du har nået en bestemt alder.

Nogle ældre oplever at stå alene med sorgen, fordi de ikke har så stort et netværk at trække på længere. Måske er flere venner og familiemedlemmer døde, og mange er ikke længere på arbejdsmarkedet.

Der er hjælp at hente for dig, der går alene med sorgen. Du kan eksempelvis deltage i en sorggruppe for mennesker, der har mistet, på flere af vores kræftrådgivninger. Læs mere her:

Kræftrådgivninger

Hvis du er yngre og har mistet din partner

Når du som ung voksen mister din kæreste eller ægtefælle, kan det være meget sorgfuldt at tænke på en række fælles glæder, der nu ikke længere er mulige, som at få børn sammen.

Du vil måske opleve, at omverdenen prøver at trøste dig ved at vende din unge alder til noget positivt, f.eks.:

  • Det var da godt, I ikke nåede at få børn, når nu sygdommen kom
  • Tænk på, du er ung (underforstået: du finder en ny partner en dag)
  • På en måde er det vel ligesom at blive skilt, det er der jo mange, der klarer

Det kan føles meget malplaceret, når man er i dyb sorg, selvom det er sagt i bedste mening.

Som yngre bliver ens sorg over at miste sin kæreste ikke mindre af, at man måske møder en ny mand eller kvinde en dag. For nogle kan fremtidstanker om en ny ægtefælle føles meget illoyale. Og nogle kan føle, at netop at have fået et barn sammen ville være en trøst.

Når børn og unge mister

Hvis du og din afdøde partner har børn, kan du her læse mere om, hvordan du (og andre) kan støtte dine børn efter at have mistet:

Når børn og unge mister

At miste et barn

At miste et barn er det værst tænkelige, man som forældre kan komme ud for. Læs her, hvad man kan gøre for at få det bedste ud af den sidste tid og hjælpe barnet til at få en god og værdig afsked med livet.

Hvis barnet ikke kan helbredes

Døden sker ikke altid som forventet

Mange har et billede af, at dødsøjeblikket bør være på en bestemt måde. For eksempel at det er roligt og fredfyldt, at de nærmeste er til stede, og at man når at sige de rigtige ting til hinanden. For nogle vil det være sådan, for andre ikke - det afhænger af de enkelte sygdoms- og familieforhold.

Måske står du tilbage med følelsen af ikke at have fået sagt de ting, du ville, eller omvendt ikke at have været klar til at lytte til det, den syge gerne ville fortælle.

Hvis du er ked af, at du ikke fik fortalt eller ikke fik lyttet, så tænk på jeres liv sammen. Måske udtrykte I jeres kærlighed på andre måder, end med ord. Måske var din kære ikke i tvivl om din kærlighed og vidste måske, hvad du ville have sagt, hvis du havde nået det.

Måske kan det hjælpe at se på billeder og genopleve oplevelser, I har haft sammen. Nogle taler stadig med personen eller skriver et brev om det, man ville fortælle den afdøde. På den måde er han eller hun fortsat til stede og kan fylde i dine minder, liv og tanker. Det er ofte meget livsbekræftende og kan bekræfte dig i, at den, du har mistet, er uforglemmelig.

Læs også:

Støtte og rådgivning ved dødsfald

Om at mindes den døde


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning