Gå til sygdomsliste

Rettigheder under behandlingen

Det kan være en hjælp at vide, hvad du har ret til, hvis du er i behandling for en kræftsygdom. Her kan du læse om emner, som kan være relevante for dig.

To ældre kvinder sidder ved et bord og kigger på en ipad sammen

Som kræftpatient har du ret til frit at vælge mellem alle offentlige sygehuse i landet. Der er fastsat regler for maksimale ventetider for både undersøgelser, behandling og efterbehandling.

Frit sygehusvalg

Hvis du har behov for behandling på sygehus, kan du frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i hele landet. Læs hvordan her:

Frit sygehusvalg


Pjece: Dine rettigheder som patient og pårørende
Rettigheder under behandlingen

Download og læs vores pjece om rettigheder: 

Dine rettigheder

Pakkeforløb og maksimale ventetider

Ved mistanke om kræft, skal du henvises til et såkaldt pakkeforløb, hvor tidsfrister for undersøgelser og behandling på forhånd er planlagt og booket. Læs om forløbet og om, hvor længe du maksimalt må vente på behandling.

Pakkeforløb og maksimale ventetider

Patientansvarlig læge og patientvejleder

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som har det overordnede ansvar for og overblik over dit behandlingsforløb. En patientvejleder kan hjælpe patienter med information, vejledning og rådgivning om deres rettigheder.

Patientansvarlig læge og patientvejleder

Økonomisk støtte til transport til og fra sygehus eller læge

I forbindelse med transport til og fra sygehus, speciallæge eller praktiserende læge kan du søge om befordringsgodtgørelse. Læs mere om de gældende regler for befordringsgodtgørelse:

Befordringsgodtgørelse

Klager og erstatning

I forbindelse med en kræftsygdom kan der opstå behov for at klage eller at søge erstatning. Her kan du læse om klager over sociale sager og på sundhedsområdet. Du kan også læse om, hvordan man søger erstatning, hvordan du kan få hjælp til at klage, og hvilke rettigheder du har som kræftpatient. 

Klager og erstatning


Behandling i udlandet

I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at få kræftbehandling i udlandet. Her kan du læse om, hvornår du har ret til gratis behandling i udlandet. Du kan også finde råd og vejledning, hvis du overvejer behandling i udlandet for egen regning.

Behandling i udlandet


Behandling, hvis du er udlandsdansker

Læs om, hvor du skal behandles hvis du er dansk statsborger og bor i udlandet.

Behandling, hvis man er udlandsdansker


Rettigheder ved alternativ behandling

Læs om dine rettigheder, hvis du bruger alternativ behandling som et supplement til den traditionelle kræftbehandling. Der gælder ikke de samme regler for alternative behandlere som ved sygehusbehandlingen, og du har ikke de samme klagemuligheder.

Alternativ behandling


Muligheder for genoptræning

Efter kræftbehandlingen vil du måske opleve fysiske gener –men genoptræning kan være med til at få dig tilbage i grundform. Du kan her læse om dine rettigheder og muligheder for genoptræning, og hvornår i dit sygdomsforløb du skal tale med hospitalet eller kommunen om genoptræning.

Genoptræning


Sæd- og ægdeponering - fertilitetsbehandling

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn senere i livet. Her kan du læse om dine rettigheder ved nedfrysning af sæd, æg og æggestokke, inden kræftbehandlingen går i gang. Du kan også læse om rettigheder ved fertilitetsbehandling (behandling for barnløshed).

Fertilitetsbehandling


Ophold på patienthotel

Et patienthotel er et opholdstilbud uden for hospitalet tæt ved de fleste større sygehuse, der kan være et alternativ til indlæggelse på hospitalet. Læs om dine rettigheder og muligheder for at komme på patienthotel. 

Patienthotel


Rekreation

Et rekreationsophold er ofte dyrt, men der findes muligheder for at søge om støtte. Enkelte regioner giver tilskud til kræftpatienter. Læs mere om mulighederne her.

Rekreation


Behandlingstestamente

I et behandlingstestamente kan du skrive, at du - hvis du bliver uhelbredeligt syg - ikke ønsker at få livsforlængende behandling. Læs mere om det her.

Behandlingstestamente


Tavshedspligt

Alle offentlig ansatte har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må give oplysninger om dit helbred, og din behandling og andre private forhold til andre uden dit samtykke. Læs om tavshedspligt her.

Tavshedspligt


Eksperimentel behandling

Du kan få eksperimentel behandling, hvis du har en livstruende kræftsygdom, og lægen har udtømt alle andre muligheder for behandling. Sundhedsstyrelsens Rådgivende Panel om eksperimentel behandling (tidligere kaldet Second opinion) kan vurdere, om du skal have eksperimentel behandling. Læs mere om mulighederne her.

Eksperimentel behandling


Læs alt om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende:

Rettigheder


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning