Gå til sygdomsliste

Årsager til hjernetumorer

I de fleste tilfælde kendes årsagen til hjernetumorer ikke, men hyppigheden stiger med alderen. Hormoner, røntgenstråler og arvelige forhold kan have en betydning for risikoen for at udvikle hjernetumorer. Overvægt øger muligvis risikoen for at udvikle hjernetumorer af typen meningeomer.

Langvarig hormonbehandling hos kvinder efter overgangsalderen øger risikoen for tumorer i hjernehinden

Forskning viser, at kvinder, der har været i hormonbehandling mere end 10 år i forbindelse med overgangsalderen, markant øger risikoen for at udvikle hjernetumorer af typen meningeom. Meningeomer er som regel godartede.

Flere års brug af hormonprævention kan øge risikoen for hjernetumorer hos kvinder før overgangsalderen

En ny dansk undersøgelse har vist, at p-piller og spiral med hormon kan øge risikoen for hjernetumorer af typen gliom. Forskerne bag undersøgelsen fraråder dog ikke brug af hormonprævention, da der er tale om en meget lille ekstra risiko for en sjælden form for kræft.

Undersøgelsen fandt en 90 pct. øget risiko for gliom ved mere end fem års brug af hormonprævention med indhold af østrogen eller en kombination af østrogen og progesteron. Resultaterne tydede på, at risikoen var størst for hormonpræparater, som alene indeholder progesteron, men dette var baseret på små tal. 

Det er nødvendigt med flere undersøgelser af sammenhængen mellem hormonprævention og risikoen for gliomer.

Røntgenstråler og hjernesvulster

Man ved, at røntgenstråler kan medføre hjernetumorer. Derudover har højspændingsledninger og mobiltelefoner været diskuteret meget, men der er ikke undersøgelser, som viser, at disse kan fremkalde hjernetumorer.

Kræftens Bekæmpelse har lavet en stor undersøgelse af sammenhængen mellem brug af mobiltelefoner og forekomsten af tumorer. Undersøgelsen viste ikke en større forekomst af hjernetumorer hos personer, som taler i mobiltelefon i sammenligning med resten af befolkningen.

Mobiltelefoner er fortsat under mistanke for at være kræftfremkaldende

I 2011 gennemgik en ekspertgruppe under den internationale kræftforskningsinstitution IARC al relevant forskning af elektromagnetisk stråling fra bl.a. mobiltelefoner. På baggrund af undersøgelserne har IARC i 2011 sat stråling fra mobiltelefoner i kategori 2B. Det betyder, at stråling fra mobiltelefoner muligvis er kræftfremkaldende for mennesker.

Blandt en række undersøgelser af kræftforekomsten hos brugere af mobiltelefoner var der enkelte, der peger på en øget risiko for kræft i hjernen. Ekspertgruppen kunne imidlertid ikke afgøre, om der var tale om en årsagsmæssig sammenhæng, eller om resultaterne skyldtes fejl i undersøgelserne. Der forelå heller ikke eksperimentelle resultater, dvs. resultater fra dyreforsøg og forsøg på celler, som understøttede mistanken om en sammenhæng.

Kategori 2B har fået overskriften 'Påvirkninger, som muligvis er kræftfremkaldende for mennesket'. At mobiltelefoner har fået kategorien 2B betyder, at de er på en mistankeliste. Men der er behov for større og bedre undersøgelser, før det er muligt at give en mere sikker risikovurdering.

Indtil det sker, kan det anbefales at:

  • Bruge headset
  • Kun bruge mobiltelefonen til nødvendige samtaler
  • Skrive sms'er i stedet for at tale i mobiltelefon

Læs IARC's pressemeddelelse fra 2011

Læs mere om stråling og kræft:

Stråling

Mobiltelefoni, sendemaster og trådløst netværk

Arvelige forhold

Arvelige former for hjernetumorer er meget sjældne, men der findes særlige arvelige sygdomme, hvor hjernetumorer forekommer hyppigere.

Her kan du læse mere om to arvelige sygdomme: Neurofibromatose (Von Recklinghausens sygdom) og Li-Fraumenis syndrom.

Neurofibromatose (von Recklinghausens sygdom)

Neurofibromatose er en arvelig sygdom, som kan vise sig ved store lysebrune pletter på huden og ved knuder langs nerverne i underhuden og andre steder i kroppen – herunder knuder på hørenerven.

Li-Fraumenis syndrom

Li-Fraumenis syndrom er en meget sjælden arvelig sygdom, som medfører en øget risiko for hjernetumorer, knogle- og bløddelssarkomer, binyrekræft og brystkræft. Syndromet skyldes ændringer i et gen kaldet TP53.

Amerikansk patientforening for Li-Fraumeni

Tuberøs sclerose

Tuberøs sclerose er en arvelig sygdom karakteriseret ved hudforandringer og adskillige godartede tumorer i hjernen og andre organer, epilepsi og i nogle tilfælde udviklingshæmning. Der er desuden en mindre øget risiko for nyrekræft og kræft i hjerne kaldet gigant celle astrocytom.

Nijmegen breakage syndrom

Nijmegen breakage syndrom er karakteriseret ved lav højde, små hoveder, særlige ansigtstræk, nedsat immunforsvar med tilbagevendende luftvejsinfektioner, faldende IQ med alderen og stærkt øget risiko for kræft, oftest Non-Hodgkin lymfom, og som regel før teenagealderen. Desuden ses hjernetumorer (medulloblastom og gliom) samt rhabdomyosarkom, som er en type bløddelssarkom i musklerne.

Retinoblastom

Retinoblastom er en sjælden type kræft, der opstår i nethinden i øjet hos børn. Symptomer og tegn på retinoblastom er en abnorm hvid refleks som ses gennem pupillen (leukocoria), skelen, smerter i øjet, rødme og nedsat syn. Der er desuden er øget risiko for at udvikle kræft i hypofysen (sjældent), knoglesarkom og bløddelssarkom.

Meget sjældne arvelige sygdomme som øger risikoen for hjernetumorer

Arvelig sygdom

Øger risikoen for hjernetumor af typen

Neurofibromatose type 1 opticus gliom, astrocytom
Neurofibromatose type 2 akustikus neurinom, meningeom
Li-Fraumeni syndrom glioblastom, astrocytom, medulloblastom, plexus choroideus tumor
Familiær colonpolypose medulloblastom
Tuberøs sklerose astrocytom
Gorlin syndrom medulloblastom, meningeom
Ataxia telangiectasi medulloblastom
Retinoblastom hypofysen
Nijmegen breakage syndrom medulloblastom og gliom

Læs mere om sjældne arvelige sygdomme på Socialstyrelsens hjemmeside:

Socialstyrelsen

Læs mere om arvelige cancersyndromer: 

Arvelige cancersyndromer

Kromosomforandringer

Forskere har i de senere år fundet ud af, at kræftceller i hjernen har kromosomforandringer, som formentlig har betydning for udviklingen af kræft. Hvornår disse forandringer opstår, ved man ikke.

Nogle af disse ændringer kan have betydning for valg af behandling og sygdommens forløb. Der er højst sandsynligt tale om forandringer, der opstår senere i livet, men som betyder, at cellerne begynder at vokse på en forkert måde.

Overvægt øger muligvis risikoen for meningeom

Overvægt øger muligvis risikoen for at udvikle nogle typer af den slags hjernetumor, der kaldes meningeom.

Læs mere om overvægt og kræft:

Overvægt

Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende