Gå til sygdomsliste

Årsager til hjernetumorer

I de fleste tilfælde kender man ikke årsagen til hjernetumorer, men hyppigheden stiger med alderen. Hormoner, røntgenstråler og arvelige forhold kan have en betydning for risikoen for at udvikle hjernetumorer. Overvægt øger muligvis risikoen for at udvikle hjernetumorer af typen meningeomer.

Langvarig hormonbehandling hos kvinder efter overgangsalderen øger risikoen for tumorer i hjernehinden

Forskning viser, at kvinder, der har været i hormonbehandling mere end 10 år i forbindelse med overgangsalderen, markant øger risikoen for at udvikle hjernetumorer af typen meningeom. Meningeomer er som regel godartede.

Røntgenstråler og hjernetumorer

Man ved, at røntgenstråler kan medføre hjernetumorer. Derudover har højspændingsledninger og mobiltelefoner været diskuteret meget, men der er ikke undersøgelser, som viser, at disse kan fremkalde hjernetumorer.

Kræftens Bekæmpelse har lavet en stor undersøgelse af sammenhængen mellem brug af mobiltelefoner og forekomsten af tumorer. Undersøgelsen viste ikke en større forekomst af hjernetumorer hos personer, som taler i mobiltelefon i sammenligning med resten af befolkningen.

Mobiltelefoner under mistanke for at være kræftfremkaldende

Den internationale kræftforskningsinstitution IARC har gennemgået flere store anerkendte undersøgelser, som viser, at der muligvis kan være en sammenhæng mellem et stort og langvarigt brug af mobiltelefon og en særlig type af kræft i hjernen.

Blandt en række undersøgelser af kræftforekomsten hos brugere af mobiltelefoner var der enkelte, der peger på en øget risiko for kræft i hjernen. Ekspertgruppen kunne imidlertid ikke afgøre, om der var tale om en årsagsmæssig sammenhæng, eller om resultaterne skyldtes fejl i undersøgelserne.

Der findes ikke eksperimentelle resultater - det vil sige resultater fra dyreforsøg og forsøg med celler - som understøtter mistanken om en sammenhæng.

Der er behov for større og bedre undersøgelser, før det er muligt at give en mere sikker risikovurdering af om, der er tale om en reel risiko.

Læs IARC's pressemeddelelse fra 2011

Læs mere om stråling og kræft:

Stråling

Mobiltelefoni, sendemaster og trådløst netværk

Arvelige forhold

Arvelige former for hjernetumorer er meget sjældne, men der findes særlige arvelige sygdomme, hvor hjernetumorer forekommer hyppigere.

Her kan du læse mere om arvelige sygdomme: Neurofibromatose type 1 (Von Recklinghausens sygdom) og Li-Fraumenis syndrom.

Neurofibromatose type 1 (von Recklinghausens sygdom)

Neurofibromatose er en arvelig sygdom, som kan vise sig ved store lysebrune pletter på huden og ved knuder langs nerverne i underhuden og andre steder i kroppen – herunder knuder på hørenerven.

Li-Fraumenis syndrom

Li-Fraumenis syndrom er en meget sjælden arvelig sygdom, som medfører en øget risiko for hjernetumorer, knogle- og bløddelssarkomer, binyrekræft, brystkræft og leukæmi. Syndromet skyldes ændringer i et gen kaldet TP53.

Tuberøs sclerose

Tuberøs sclerose er en arvelig sygdom karakteriseret ved hudforandringer og adskillige godartede tumorer i hjernen og andre organer, epilepsi og i nogle tilfælde udviklingshæmning. Der er desuden en mindre øget risiko for nyrekræft og kræft i hjerne kaldet gigant celle astrocytom.

Nijmegen breakage syndrom

Nijmegen breakage syndrom er karakteriseret ved lav højde, lille hovedomfang, særlige ansigtstræk, nedsat immunforsvar med tilbagevendende luftvejsinfektioner, faldende IQ med alderen og stærkt øget risiko for kræft, oftest Non-Hodgkin lymfom, og som regel før teenagealderen. Desuden ses hjernetumorer (medulloblastom og gliom) samt rhabdomyosarkom, som er en type bløddelssarkom i musklerne.

Retinoblastom

Retinoblastom er en sjælden type kræft, der opstår i nethinden i øjet hos børn. Symptomer og tegn på retinoblastom er en abnorm hvid refleks som ses gennem pupillen (leukocoria), skelen, smerter i øjet, rødme og nedsat syn. Der er desuden er øget risiko for at udvikle kræft i hypofysen (sjældent), knoglesarkom, bløddelssarkom og modermærkekræft.

Meget sjældne arvelige sygdomme som øger risikoen for hjernetumorer

Arvelig sygdom

Øger risikoen for hjernetumor af typen

Neurofibromatose type 1 opticus gliom, astrocytom
Neurofibromatose type 2 akustikus neurinom, meningeom
Li-Fraumeni syndrom glioblastom, astrocytom, medulloblastom, plexus choroideus tumor
Familiær colonpolypose medulloblastom
Tuberøs sklerose astrocytom
Gorlin syndrom medulloblastom, meningeom
Ataxia telangiectasi medulloblastom
Retinoblastom hypofysen
Nijmegen breakage syndrom medulloblastom og gliom

Læs mere om sjældne arvelige sygdomme på Socialstyrelsens hjemmeside:

Socialstyrelsen

Læs mere om arvelige cancersyndromer: 

Arvelige cancersyndromer

Kromosomforandringer

Forskere har i de senere år fundet ud af, at kræftceller i hjernen har kromosomforandringer, som formentlig har betydning for udviklingen af kræft. Hvornår disse forandringer opstår, ved man ikke.

Nogle af disse ændringer kan have betydning for valg af behandling og sygdommens forløb. Der er højst sandsynligt tale om forandringer, der opstår senere i livet, men som betyder, at cellerne begynder at vokse på en forkert måde.

Overvægt øger muligvis risikoen for meningeom

Enkelte studier har fundet, at overvægt øger risikoen for udvikling af kræft i hjernen. Der findes dog endnu for lidt forskning til, at det kan fastslås, om der er en sammenhæng.

Læs mere om overvægt og kræft:

Overvægt


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.