Gå til sygdomsliste

Behandling af hjernetumorer

Når en scanning af hjernen giver mistanke om en hjernetumor, bliver næsten alle patienter opereret for at be- eller afkræfte mistanken. Valg af behandling afhænger også af hvilken type hjernetumor, der er tale om.

Kvinde, der laver te i sit køkken

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Her kan du læse et kort resumé af teksterne om de forskellige muligheder for behandling af hjernetumorer.

Forskellige typer af hjernetumorer kræver forskellige behandlinger

Der findes forskellige typer af hjernetumorer, og hver især kræver forskellige behandlinger. Her er en oversigt over de forskellige typer:

  • Glioblastomer
  • Astrocytomer grad II og III
  • Oligodendrogliomer grad II og III
  • Ependymomer grad II og III
  • Meningeomer
  • Neurinom (Schwannom)
  • Hypofyseadenomer

Læs om behandling af de forskellige typer:

Behandling af forskellige typer hjernetumorer


Operation

Næsten alle patienter bliver opereret for at be- eller afkræfte mistanken om en hjernetumor. De fleste operationer for kræft i hjernen foretages i fuld bedøvelse, men det er også muligt at operere i lokalbedøvelse. Læs mere:

Operation af hjernetumorer


Operationsteknikken ved hjernetumorer er over de seneste 10 år forbedret markant. Alle operationer foretages vejledt af mikroskop og navigationsudstyr, som med få millimeters nøjagtighed kan lokalisere hjernetumoren og dens udbredning i hjernen. Der er også kommet forskellige former for kontrast, som får hjernetumorcellerne til at lyse op under operation. Og karakteristikken af hjernetumoren er blevet bedre, så vi kan tilrettelægge stråle- og kemoterapi mere målrettet.

Overlæge, ph.d. René J. Laursen, neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Strålebehandling

Der findes forskellige former for strålebehandling af tumorer i hjernen. Ofte gives strålebehandling som efterbehandling efter operation. Læs mere:

Strålebehandling af kræft i hjernen


Kemoterapi

Hjernetumorer kan behandles med kemoterapi. Nogle tumorer behandles først og fremmest med kemoterapi, men i de fleste tilfælde er kemoterapi et supplement til strålebehandling. Læs mere:

Kemoterapi ved hjernetumorer


Epileptiske anfald

Ét af de hyppige symptomer ved en hjernetumor er epileptiske anfald. Mange patienter sættes derfor i anti-epileptisk behandling. Det vil sige, behandling med medicin, som skal hindre, at man får anfald. Læs mere:

Behandling af epileptiske anfald


Hjerneødem

Hjernetumorer medfører ofte en hævelse af hjernen, som hyppigt skyldes en vandansamling omkring tumoren. Det kaldes hjerneødem og kan føre til øget tryk inde i kraniet. Hjerneødem behandles med binyrebarkhormoner. Læs mere:

Behandling af hjerneødem

Min verden gik i stå, men efter operation og stråler indfinder hverdagen sig jo trods alt igen. Ja, faktisk sætter jeg endnu mere pris på hverdagen nu end før.

Patient med hjernetumor

Overlæge Jane Skjøth-Rasmussen

Overlæge Jane Skjøth-Rasmussen fortæller om symptomer, undersøgelser og behandling af kræft i hjernen. 4:54 min.

Forsøgsbehandling af hjernetumorer

Forsøgsbehandling er en undersøgelse af en ny type behandling, hvis virkning man endnu ikke kender til bunds. Læs mere om forsøgsbehandling og se, om der er relevante behandlinger for dig:

Forsøgsbehandling


Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med patientforeningerne til den konkrete kræftsygdom eller med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient
Læs også:

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Behandlingsplan

Senest to uger efter, at lægen har fået mistanke om en hjernetumor, bør en behandlingsplan være startet. Patienter med ondartede hjernetumorer, som skal have efterbehandling, skal tilbydes strålebehandling og/eller kemoterapi senest to uger efter en operation.


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.