Skip navigation

Kræft i øjet

Øjnene rummer synssansen, som er en reaktion på lys via nervesystemet. Synet gør det muligt at registrere farver, former og bevægelse, og mængden af lys styrer vores døgnrytme og regulerer flere af kroppens hormoner.