Hvis din medarbejder bliver pårørende

Nære pårørende til alvorligt syge er på dobbeltarbejde og i risikozonen for selv at blive syge

Vær med til at sikre gode rammer, hvis din medarbejder bliver pårørende

 • Det er med andre ord ikke vigtigt, om din medarbejder er i familie med dén, der har kræft. Det er selve relationens karakter, der er vigtig. Man kan være nær veninde eller kollega og blive svært belastet, når én, man er tæt på, får kræft.

  Man kan altså godt være pårørende uden nødvendigvis at have en aktiv rolle som ledsager eller plejer i et sygdomsforløb.

 • Kræftforløb er meget forskellige. Derfor er der forskel på, hvordan man som pårørende bliver belastet. Derudover reagerer pårørende meget forskelligt på pres.

  Tal med din medarbejder om, hvordan han eller hun oplever at være pårørende.

  59 pct. af de pårørende oplever en del eller meget stres.

  23 pct. oplever ikke at have tid til familie og venner på grund af sygdommen.

 • Plejeorlov kan bevilges til pleje af døende, og pasningsorlov kan bevilges til pasning af en alvorligt syg.

  Find mere viden her.

  Hvis din arbejdslads har en personalepolitik, så læs mere om de rammer og vilkår, I tilbyder pårørende.

 • Informér kollegaerne om, at den pårørende vil være væk af og til – og at det altid er aftalt med nærmeste leder.

  Hvis det er muligt at melde særlige dage ud på forhånd til kollegaerne, vil det være en god idé.

 • Hvis din medarbejder er forælder til et alvorligt, sygt barn, er vedkommende i en helt særlig, ulykkelig situation. 

  Som leder er det vigtigt, at du viser ubetinget støtte i en svær tid. 

  Hjælp til familier med kræftramte børn

  Både du og din medarbejder er velkomne til at ringe og tale med Kræftens Bekæmpelses rådgivere på Kræftlinjen 80 30 10 30.

Afklar hvad din medarbejder har brug for

Som pårørende til en kræftpatient er din medarbejder under pres, da vedkommende skal passe sit arbejde - og samtidigt være nær støtte. Indkald hurtigst muligt til en samtale, hvor du afklarer, hvad din medarbejder har brug for fra dig.

Din medarbejders situation
Hvilken situation står din medarbejder i?

Arbejdspladsens rolle
Hvad har din medarbejder brug for fra dig og arbejdspladsen til at komme godt igennem forløbet?

Fleksibilitet og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver
Hvordan kan arbejdsopgaverne tilrettelægges de dage, hvor din medarbejder er med til samtaler og undersøgelser? I en periode kan det være, at I kan aftale nye måder at løse opgaverne på. Det kan være flere hjemmearbejdsdage, arbejde på andre tidspunkter og fridage.

Behov for rådgivning og støtte?
Hvis din medarbejder har brug for rådgivning og støtte, kan du henvise til Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud.

Kommunikation til kollegaer
Hvad kan meldes ud til kollegaerne om situationen?