Få viden om kræft

Kræftsygdom og behandling er et kompliceret område, men her kan du danne dig et hurtigt overblik.

Hvad er kræft?

Kræft opstår, når normale celler i kroppen udvikler sig uhensigtsmæssigt. 

Der er mange forskellige former for kræft, som f.eks. lungekræft, brystkræft og hudkræft. Faktisk findes der hundredevis af forskellige kræftsygdomme, som får navn efter det sted i kroppen, de opstår. Hver kræftsygdom har sine egne specielle kendetegn med hensyn til risikofaktorer, alder, køn, udbredelse, behandling og overlevelse.

De mest almindelige kræftsygdomme

Klik på figuren og se de fem mest almindelige kræftformer for henholdsvis mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder

Brystkræft

Brystkræft behandles oftest først med en operation, hvor man enten får fjernet en del af brystet (brystbevarende operation) eller hele brystet. Over 90 pct. får en efterbehandling, der kan bestå af en eller flere af følgende behandlinger: strålebehandling, kemoterapi, antihormonbehandling og eventuelt antistofbehandling. Efterbehandlingen nedsætter risikoen for, at sygdommen kommer igen. Store fremskridt i behandlingen betyder heldigvis, at brystkræft er en af de kræftformer, hvor der er den bedste overlevelse.

Lungekræft

Lungekræft opstår i lungernes celler. Der er to hovedtyper af lungekræft, den småcellede og den ikke-småcellede. Behandling af lungekræft kan være operation, strålebehandling, kemoterapi eller anden form for medicinsk behandling, f.eks. immunterapi. Valg af behandling afhænger af typen af lungekræft, hvor udbredt sygdommen er og af den almene tilstand.

Prostatakræft

Prostatakræft er en ondartet knude i prostata (blærehalskirtlen), der sidder lige under urinblæren hos mænd. Det er ikke alle former for prostatakræft, det er nødvendigt at behandle. Prostatakræft er hyppig hos ældre mænd, og sygdommen udvikler sig typisk langsomt. Prostatakræft kan behandles med operation, strålebehandling, hormonbehandling og kemoterapi. Valg af behandling afhænger af, hvor udbredt sygdommen er, samt alder og sundhedstilstand.

Tyktarmskræft

Tyktarmskræft er en kræftform, der opstår af slimhindecellerne i tyktarmen. Sygdommen kaldes også kræft i tyktarmen, coloncancer eller cancercoli. Tyktarmskræft inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Lægen bruger stadieinddelingen til at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt. Kræft i tyktarmen behandles først og fremmest med operation, hvor man fjerner kræftknuden. Efter operationen vil man i nogle tilfælde få tilbudt kemoterapi for at mindske risikoen for tilbagefald.

Modermærkekræft

Modermærkekræft (malignt melanom) er en kræftsygdom, der opstår i modermærker. Modermærkekræft behandles først og fremmest med operation, hvor modermærkekræften og den omkringliggende hud fjernes. Hvis kræften har bredt sig til de nærliggende lymfeknuder fjerner lægen disse. Hvis modermærkekræften har spredt sig til andre steder i kroppen, fjernes metastaserne ved operation, hvis det er muligt. Man kan også få medicinsk behandling i form af immunterapi eller medicin rettet mod ændringer i kræftcellernes gener eller hyperterm regional perfusion (regional kemoterapi) eller elektrokemoterapi.

Modermærkekræft

Modermærkekræft (malignt melanom) er en kræftsygdom, der opstår i modermærker. Modermærkekræft behandles først og fremmest med operation, hvor modermærkekræften og den omkringliggende hud fjernes. Hvis kræften har bredt sig til de nærliggende lymfeknuder fjerner lægen disse. Hvis modermærkekræften har spredt sig til andre steder i kroppen, fjernes metastaserne ved operation, hvis det er muligt. Man kan også få medicinsk behandling i form af immunterapi eller medicin rettet mod ændringer i kræftcellernes gener eller hyperterm regional perfusion (regional kemoterapi) eller elektrokemoterapi.

Lungekræft

Lungekræft opstår i lungernes celler. Der er to hovedtyper af lungekræft, den småcellede og den ikke-småcellede. Behandling af lungekræft kan være operation, strålebehandling, kemoterapi eller anden form for medicinsk behandling, f.eks. immunterapi. Valg af behandling afhænger af typen af lungekræft, hvor udbredt sygdommen er og af den almene tilstand.

Tyktarmskræft

Tyktarmskræft er en kræftform, der opstår af slimhindecellerne i tyktarmen. Sygdommen kaldes også kræft i tyktarmen, coloncancer eller cancercoli. Tyktarmskræft inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Lægen bruger stadieinddelingen til at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt. Kræft i tyktarmen behandles først og fremmest med operation, hvor man fjerner kræftknuden. Efter operationen vil man i nogle tilfælde få tilbudt kemoterapi for at mindske risikoen for tilbagefald.

Blærekræft (og andre urinveje)

Blærekræft opstår i urinblærens slimhinde. Blod i urinen er det mest almindelige tegn på blærekræft. Kræft i blæren kan behandles på flere måder. Valget af behandling afhænger af sygdommens stadium og ens almene helbredstilstand. Hvis man kun har overfladisk blærekræft, kan man få fjernet kræftcellerne ved en kikkertundersøgelse (cystoskopi). I nogle tilfælde får man skyllet blæren med kemoterapi eller calmettevaccine. Ved mere udbredt kræft i blæren kan det være nødvendigt at fjerne blæren. I stedet kan man få lavet en ny blære af et stykke af tarmen, eller man kan få en urostomi, hvor urinen opsamles i en pose uden på kroppen.

Hjerne- og centralnervesystem

Hjernetumorer eller primær kræft i hjernen er kræft, som er opstået i hjernen. Kræft i hjernen kaldes også hjernesvulst eller tumor cerebri. Der findes forskellige typer hjernetumorer, der hver i sær kræver forskellige behandlinger. Behandlingen er operation, som i mange tilfælde kombineres med strålebehandling og ofte også kemoterapi.

Typiske behandlingsformer

OPERATION

Kræft opstår i én celle, der bliver til flere celler. Tilsammen danner de en knude, der fjernes ved en operation. Der fjernes også tilstødende væv, sådan at man er sikker på at fjerne al kræften. Bivirkningerne afhænger af, hvilket organ eller væv der er fjernet

STRÅLEBEHANDLING

Strålerne ødelægger kræftcellernes arvemateriale, sådan at de ikke kan dele sig. På den måde fjernes eller begrænses kræften. Bivirkningerne er oftest træthed og ingen appetit – samt hudforandringer på det bestrålede område

KEMOTERAPI

Kemoterapi gives oftest gennem drop i armen og er en medicinsk behandling, der standser cellers deling, sådan at kræftknuden ikke vokser sig større. Bivirkningerne er oftest voldsomme: kvalme, opkast, træthed, blodmangel og hårtab

Senfølger efter kræft


Mere end halvdelen af kræftoverlevere vil på et tidspunkt opleve senfølger efter kræft. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse fra 2019 viser, at 58 % af kræftpatienter oplever gener efter kræftsygdommen, som fylder meget for dem i hverdagen 2,5 år efter diagnosen.

Senfølger dækker over en bred vifte af både fysiske og psykiske symptomer som f.eks. træthed, smerte, depression og kognitive forandringer, som kan opstå i umiddelbar tilknytning til behandlingen eller flere år efter, behandlingen er afsluttet. 

Klik her og se nogle af de mest typiske senfølger, som kræftpatienterne kan få efter behandlingen

Fakta om kræft

Én ud af tre får kræft

To ud af tre bliver pårørende

af alle kræftpatienter er i den erhvervsaktive alder

Overlevelsen efter kræft er stigende, men kræft er stadig den hyppigste dødsårsag i Danmark

Seks ud af ti lever fem år eller mere, efter kræftdiagnosen er stillet

Typiske reaktioner hos kræftpatienten

Mange kræftpatienter oplever uvished og bekymring, og at få en kræftdiagnose kan føles som at miste kontrollen over sit eget liv. Følelserne svinger mellem håb, angst, tristhed og uro.

Rigtig mange kræftpatienter bliver i forbindelse med diagnosen og det efterfølgende behandlingsforløb bange for at miste livet – men også for, om de kan miste deres job.

Tanker og bekymringer hos kræftpatienten:

Uvished og bekymringer om fremtiden

Bange for at dø

Kontroltab

Fastholdelse af job

Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Manglende fodfæste: verden er forandret

Bange for hvordan de nære pårørende vil reagere

Læs mere om psykiske reaktioner

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe situationen med din kræftramte medarbejder an, er du velkommen til at ringe til Kræftlinjen og få sparring fra en professionel rådgiver: 80 30 10 30.