Gå til sygdomsliste

Arbejdsgiver: Når en medarbejder får kræft

Når en medarbejder får kræft, skal du som leder forholde dig til, at du har en ansat, som står i en svær situation. Samtidig skal du træffe beslutninger om arbejdsopgaver og kontakt under eventuelt fravær.

Råd og viden til ledere
Logo med schweizerkniv for kampagnen Tag hånd om

Du skaber tryghed hos din kræftramte medarbejder, når du handler aktivt på situationen og skaber klare rammer.

Luk op for de første samtale, tilpas arbejdsopgaverne og kommunikationen og tag hånd om kollegaerne:

Til arbejdsgivere: Tag hånd om

Inden sygefraværssamtalen: Sæt dig ind i virksomhedens personalepolitik

Har virksomheden ikke en skriftlig politik på området, er det vigtigt at fortælle medarbejderen, hvilken kontakt man tilbyder under fraværet, hvilke muligheder der kan være for at arbejde under behandlingen, hvordan firmaet stiller sig i forhold til længere sygefravær, og hvilke rammer der findes i forhold til en eventuel fastholdelse eller afskedigelse af medarbejderen.

Har din virksomhed ikke en politik? Du kan være med til at sætte det på dagsordenen.

Formuler en politik

Loven kræver, du holder en sygefraværssamtale inden for de første fire uger

Sygefraværssamtalen skal finde sted inden for de første fire uger efter første fraværsdag og kan ske over telefonen. I løbet af samtalen skal I drøfte det forventede fravær, eventuelle muligheder for at arbejde under sygdommen, kontakten under fraværet m.v. Under sygefraværssamtalen må du ikke spørge om, hvad medarbejderen fejler – dog vælger mange selv at fortælle det.

Kommunen kan hjælpe praktisk og økonomisk med fastholdelse af medarbejderen

Der er forskellige muligheder for fastholdelse af en medarbejder, som midlertidigt eller permanent ikke kan levere samme indsats som tidligere. Der findes nogle bestemmelser i lovgivningen, som kan være en hjælp for virksomheder, der ønsker at støtte og fastholde belastede medarbejdere.

F.eks. giver sygedagpengelovgivningen mulighed for, at medarbejderen kan starte op med få timer og trappe arbejdstiden langsomt op. Læs mere:

Sygedagpenge

Rettigheder for kræftpatienter

To kvinder taler sammen på et kontor

Som leder skal du tage initiativ til, at I sammen lægger en plan for, hvordan og hvor tit I er i kontakt

Hvordan støtter du kollegaerne bedst under din medarbejders kræftforløb?

Dit fokus som leder er i første omgang at sikre trygge og klare rammer for din medarbejder gennem sygdomsforløbet. Men det er vigtigt, at du ikke glemmer kollegaerne. Det gælder både i forhold til planlægning af arbejdsopgaver – og i forhold til den løbende information om den syge medarbejder.

Hvis din kollega har kræft


Læs alt om at være pårørende til en kræftpatient:

Råd til pårørende

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning