Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter behandling for kræft i tårekirtlen

I årene efter sygdommen bliver du tilbudt at gå til opfølgning på afdelingen for øjenkræft. Formålet med opfølgningsbesøgene er at lindre de følger, du kan opleve, og at opdage et eventuelt tilbagefald af sygdommen så tidligt som muligt. Hvis kræften vender tilbage er der nye behandlingsmuligheder.

Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen eller en særlig uddannet sygeplejerske om eventuelle gener eller symptomer. Er der symptomer vil du blive undersøgt for, hvad årsagen kan være.

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling. Det kan også være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen. Ved mistanke om tilbagefald vil lægen foretage forskellige undersøgelser.

Spørgsmål til sundhedspersonalet

Ved opfølgningsbesøgene kan du få information af forskellige typer relevant fagpersonale som læge, sygeplejerske, optiker eller protesemager (okularist), der er specialist i at lave og tilpasse øjenproteser.

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at du tager dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen, og du kan også tage en pårørende med til samtalen, så er I to om at huske informationen bagefter.

Behandling af bivirkninger eller gener

Ved opfølgningsbesøget kan lægen søge at behandle og lindre eventuelle bivirkninger eller opståede gener. Du kan også få justeret din medicin, hvis der er behov for det.

Hvis du har problemer efter afsluttet behandling, kan du også få gode råd om f.eks. kost, livsstil eller hjælpemidler, og du kan blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Du kan også få hjælp til information om tilbud fra kommuner, sundhedscentre, Kræftens Bekæmpelse samt muligheder for psykologhjælp, og til at tjekke, om pensionskasse eller forsikringsselskaber giver ydelse ved akut og kritisk sygdom.

Meget få udvikler smerter i efterforløbet. Hvis du oplever smerter, kan du blive henvist efter behov til regionale smerteklinikker. 

Det er ikke ualmindeligt, at man efter et krævende behandlingsforløb kan opleve efterreaktioner som angst. Tal med lægen, så du kan få hjælp til at håndtere de angstudløste tanker. Læs mere om, hvordan du kan håndtere de ofte blandede følelser:

Reaktioner efter kræft

Gå til lægen, hvis du får nye symptomer

Det er vigtigt at du kontakter din læge, hvis du oplever nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene.

Symptomerne kan være:

  • Følelsen af en knude ved øjet
  • Hævede lymfeknuder
  • Vægttab uden grund
  • Nyopståede smerter

Hvis kræften vender tilbage - tilbagefald af kræft i tårekirtlen

Det er ikke ualmindeligt, at kræft i tårekirtlen har spredt sig på diagnosetidspunktet eller kan komme igen på et senere tidspunkt. Hvis sygdommen vender tilbage, er der nye muligheder for behandling.

Tilbagefald

Risikoen for tilbagefald er størst i løbet af de første år efter endt behandling.

Det vil sige, at jo flere år der går uden tegn på tilbagefald, jo mindre er risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Undersøgelser for tilbagefald

Hvis der er mistanke om tilbagefald, vil du som regel få taget blodprøver samt foretaget en CT- eller MR-skanning af bughulen og/eller lungerne. Scanningsbillederne bruges til at kontrollere, om sygdommen har spredt sig.

Hvis det ser det ud til, at sygdommen har spredt sig, vil lægen i nogle tilfælde tage en vævsprøve, for at kunne fastslå om det drejer sig om kræftceller fra tårekirtlen. Læs mere:

Undersøgelser for kræft i tårekirtlen

Behandling af tilbagefald

Hvis kræften er vendt tilbage vil du få tilbudt ny behandling, som kan være operation eller strålebehandling. Lindrende behandling er vigtig og bruges til at afhjælpe generende symptomer.

Ved tilbagefald efter strålebehandling må øjet desværre ofte fjernes, men i enkelte tilfælde, hvor den første stråledosis ikke har været for høj, kan lægerne forsøge med ny strålebehandling.

For de fleste er det chokerende at få at vide, at kræften er kommet igen, og det er naturligt at blive bange. Det en god ide at tale med sundhedspersonalet på hospitalet om reaktionerne og spørge ind til mulighederne for at få hjælp til at håndtere situationen. Du kan også tale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse:

Rådgivningstilbud

Mand sidder og spiller guitar hjemme i sin stue

Det overvældende at få at vide, at kræften er kommet igen, men der findes nye behandlingsmuligheder. Når det første chok har lagt sig, kan du opleve at sygdommen fylder mindre, og at du igen kan glæde dig over livet.

Lindrende behandling

Hvis kræften har spredt sig til knoglerne (knoglemetastaser) kan strålebehandling virke smertestillende og bremse sygdommen. Kemoterapi har desværre ofte ingen effekt, men i nogle tilfælde kan det komme på tale. Hvis man har smerter eller kvalme, kan man få medicin, der lindrer disse symptomer.

Smertebehandling

Har man udtalte smerter, kan man få behandling på en smerteklinik. Smerter behandles ofte i et tværfagligt samarbejde mellem øjenlægen/onkologen og specialister i smertebehandling på et smertecenter. Læs mere:

Smertebehandling

Behandling af metastaser

Hvis kræften spreder sig til andre steder i kroppen, kaldes det metastaser. Metastaser består af samme slags kræftceller som den oprindelige kræftform, hvilket har betydning for behandlingen. Læs om behandling af metastaser:

Levermetastaser

Lungemetastaser

Hjernemetastaser

Knoglemetastaser

Hvis kræften ikke forsvinder

Har man én gang haft kræft, ligger det for de fleste i baghovedet, at kræften kan komme tilbage. Alligevel er beskeden om, at kræften rent faktisk er kommet tilbage oftest overvældende.

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes.

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. Læs mere:

Hvis kræften er kommet igen

At leve med uhelbredelig kræft


Alt om kræft i tårekirtlen:

Kræft i tårekirtlen

Læs om andre typer kræft, der kan opstå i øjnene:

Kræft i øjne og øjenomgivelser

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning