Gå til sygdomsliste

Behandling af modermærkekræft i årehinden

Modermærkekræft i årehinden behandles enten med en operation, hvor du får fjernet øjet (enukleation) eller med lokal strålebehandling (brachyterapi), hvor du bevarer øjet. Valget af behandling afhænger af tumorens størrelse og placering i øjet. Hvis du skal opereres, kan du få lavet et kunstigt øje i glas eller akryl efter operationen.

Både operation af modermærkekræft i årehinden og lokal strålebehandling kan være den primære behandling, og begge behandlingsformer stiler mod at fjerne kræften. Der er ikke forskel på overlevelsen for patienter, der får øjet fjernet, og for patienter, der får øjenbevarende behandling.

Modermærkekræft i årehinden behandles kun på øjenafdelingerne i Aarhus og på Rigshospitalet. Tal med øjenlægen på hospitalet om, hvilken behandling der er bedst for dig.

Tidlig behandling har medført en bedre overlevelse for patienter med modermærkekræft i øjet. 

Overlæge, ph.d. Jens Folke Kiilgaard

Operation med fjernelse af øjet (enukleation)

Operationen, hvor du får fjernet hele øjet kan være eneste mulige løsning, hvis:

  • tumoren er meget stor
  • tumoren er lokaliseret ind over synsnerven eller
  • hvis der er mere end én tumor 

Ved operationen bliver øjenlåg, øjenbryn og den omgivende hud bevaret. I de fleste tilfælde vil kirurgen i løbet af operationen indsætte et permanent kugleformet implantat på øjets plads i øjenhulen. Det kugleformede implantat sørger for at bevare øjenhulens form og støtter det kunstige øje, når det efterfølgende skal sættes i.

Øjenimplantat og det kunstige øje

Nogle uger efter operationen får du det kunstige øje, også kaldet en øjenprotese, som bliver sat ind over implantatet i øjenhulen. Øjenprotesen, som er det, der ses som det kunstige øje, er en skal af glas eller plastic, som placeres på det kugleformede implantat.

Det kunstige øje bliver lavet specielt til dig, så det er magen til dit andet øje. Moderne øjenkirurgi og nye typer af øjeimplantater betyder, at man ofte kan opnå god bevægelse af et kunstigt øje.

I nogle situationer, hvor det ikke er muligt at anvende et øjenimplantat, får man udelukkende et kunstigt øje. Læs mere om rekonstruktion længere ned på denne side.

Lokal strålebehandling (brachyterapi) ved hjælp af en radioaktiv plade

Ved lokal strålebehandling er det i flere tilfælde muligt at bevare øjet. Bestrålingen direkte mod tumoren kan slå kræftcellerne ihjel eller forhindre at de vokser.

Behandlingen består i, at du ved en operation får syet en tynd radioaktiv metalplade fast bag på øjet, så pladen dækker hele tumoren. Pladen er radioaktiv på den side, der vender ind mod tumoren. Ved denne metode rammer strålingen direkte tumoren og hjælper til, at rask væv ikke også bliver beskadiget af strålingen.

Fordelen ved denne type strålebehandling er, at:

  • strålingen kun rammer tumorområdet
  • det er muligt at benytte meget større stråledoser end ved traditionel behandling med ekstern strålekanon
  • man undgår gentagne strålebehandlinger

Lægerne kan bruge forskellige radioaktive isotoper til brachyterapi af modermærkekræft i øjet, og der er fordele og ulemper ved alle isotoper. I Danmark anvendes beta-stråling fra Ruthenium isotopen, da bestråling med gamma-stråling er meget hårdt for øjet, og ofte medfører, at man senere må have fjernet øjet pga. smerter. Beta-stråling har dog en begrænset behandlingsdybde, og kan ikke bruges ved meget store tumorer.

Efter omkring en uges strålebehandling bliver den radioaktive plade fjernet igen ved en ny operation.

Kvinde med opsat hår kæler med en kat ude i en have

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Behandling af spredning af modermærkekræft i årehinden

Modermærkekræft i årehinden har sjældent spredt sig uden for øjet på diagnosetidspunktet. Hvis sygdommen har spredt sig, bliver du tilbudt medicinsk behandling på kræftafdelingen.

Immunterapi har ikke vist samme gode resultater for modermærkekræft i øjet, som ved modermærkekræft i huden. Behandlingen af spredning vil ofte kun være lindrende, men der er flere muligheder for behandling, der kan lindre de gener, som sygdommen giver.

Der forskes i nye typer kemoterapi til behandling af spredning af modermærkekræft i årehinden.

Behandling ved spredning til leveren

Hvis lægen har mistanke om spredning til leveren, skal du have taget en vævsprøve for at afgøre, om det er spredning af kræften, og om den i så fald stammer fra øjet eller anden type kræft.

Hvis modermærkekræften i øjet har spredt sig til leveren, får du tilrettelagt et individuelt forløb. Operation med fjernelse af få levermetastaser kan forbedre overlevelsen. Hvis der er flere end 3-5 levermetastaser, er operation dog ikke mulig, men der kan være effekt af lokal kemoterapi i leveren (regional kemoterapi).

Læs mere om behandling af kræft, der har spredt sig til leveren:

Levermetastaser

Behandling af smerter

Hvis du har smerter og kvalme, kan du få lindrende medicin. Har du moderate smerter, får du paracetamol, mens du ved stærkere smerter får morfinpræparater.

Læs også:

Gode råd ved kvalme


Rekonstruktion - hvis du skal have et kunstigt øje

Når du har fået fjernet øjet ved operation, kan du få lavet et kunstigt øje i glas eller akryl. For at opnå det bedst mulige kosmetiske resultat får de fleste indopereret et implantat i øjenhulen under operationen, hvor øjet blev fjernet. Det giver et væsentligt bedre kosmetisk resultat, hvis det kunstige øje sidder i et implantat.

Hvad er et øjenimplantat?

Når man får fjernet øjet, får man ofte indsat et øjenimplantat som en del af operationen. Implantatet bliver syet permanent på plads inde i øjenhulen.

Implantatet kan ikke tages ud og kan ikke ses. Det er normalt kugleformet og hjælper med at udfylde den plads, hvor dit øje var. Derudover hjælper implantatet med at understøtte det kunstige øje, når det senere sættes ind.

Med at plastimplantat bliver lidt øjenbevægelse muligt. Hydroxyapatit implantater kan give bedre øjenbevægelser og færre bivirkninger. Det er lavet af en kunstig form for havkoral. Dette materiale minder om knogle, og blodkar kan vokse ind i det, så det kan fungere som en del af det normale øjenvæv.

Øjets muskler fastgøres til implantatet, så det kan bevæges i øjenhulen på samme måde som det andet øje, og nogle af disse bevægelser kan overføres til det kunstige øje. Det kunstige øje sættes ind imellem implantatet og øjenlågene.

Operation kan give større bevægelighed af det kunstige øje

Hvis du ønsker større bevægelighed af det kunstige øje, kan du ved en operation få forbundet det kunstige øje med hydroxyapatit implantatet ved hjælp af en lille styrepind, så også små bevægelser bliver overført til det kunstige øje.

Du kan først få foretaget denne ekstra operation, når der er blodforsyning til implantatet efter omkring seks måneder. Styrepind bruges dog ikke så ofte længere, da indgrebet giver risiko for infektion og afstødning af implantatet.

Komplikationer til implantat

Der er en lille risiko for at implantatet kan arbejde sig gennem slimhinden, så der opstår et hul. Symptomerne er, at der kommer pus og sekret omkring øjenprotesen, og man kan se implantatet, hvis man tager protesen ud at sin fatning. Et sådant hul i slimhinden kræver en ny operation, hvor hullet bliver repareret.

Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient

Hvad er et kunstigt øje?

Et kunstigt øje er en kosmetisk erstatning for det rigtige øje, men kan ikke give dig synet tilbage. Det kaldes også en øjenprotese.

Omkring seks uger efter du er blevet opereret, kan du få indsat et midlertidigt kunstigt øje. Samtidigt får du taget mål til det færdige kunstige øje, der bliver fremstillet, så det passer præcist til dit andet øje.

Det kunstige øje er ikke rundt som en bold, men mere formet som ​​en stor kontaktlinse. På forsiden er malet et øje, som ligner dit andet øje.

Se hvordan det foregår, når man skal have et kunstigt øje
Behandling af modermærkekræft i årehinden

I denne billedserie kan du følge processen trin for trin for, hvordan en ny øjenprotese i akryl bliver lavet:

Sådan får man lavet et kunstigt øje

Du kan selv tage det kunstige øje ud og rense det, når det er nødvendigt. Det kunstige øje vil bevæge sig som dit øje ville have gjort, men graden af ​​bevægelse kan være nedsat.

Øjenproteser kan fremstilles i både akryl og i glas. Tal med personalet på øjenafdelingen om fordele og ulemper.

Læs mere om kunstigt øje hos Øjenforeningen:

Øjenforeningen

Læs om hverdagen og opfølgning efter behandling af modermærkekræft i øjet:

Opfølgning og hverdagen efter behandling

Har du spørgsmål eller brug for at tale med nogen?

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen. Læs mere:

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:

Cancerforum.dk


Læs alt om modermærkekræft i øjet:

Modermærkekræft i øjet

Læs om andre typer kræft, der kan opstå i øjne og øjenomgivelserne:

Kræft i øjet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning